VITABAC AQF de Proquimia obté el registre antisèptic per a pell sana de l’AEMPS

Aquest gel de mans, dissenyat especialment per a la indústria alimentària, permet rentar i desinfectar les mans en una sola fase.

L’Associació Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha otorgat al producte VITABAC AQF de Proquimia el registre antisèptic per a pell sana. VITABAC AQF s’ha autoritzat, doncs, com a desinfectant per a la higiene humana, conforme a l’Annex V del Reglament 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012.

El principi actiu desinfectant de VITABAC AQF és el digluconat de clorhexidina, d’ampli espectre desinfectant i extensament utilitzat en el sector sanitari.

VITABAC AQF de Proquimia és un gel de mans desinfectant que permet rentar i desinfectar les mans en una sola fase, i que ha estat dissenyat especialment per a la indústria alimentària gràcies a les següents característiques:

  • No conté perfum
  • No conté amonis quaternaris
  • Ràpida acció desinfectant
  • Efecte dermoprotector

 

Més informació: VITABAC AQF

Febrer de 2021