Inforolot disposa d’assessors acreditats d’ACCIÓ

Dins de la plantilla d’Inforolot hi ha membres validats pel programa d’ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya. Aquest segell acredita als professionals per actuar d’enllaç entre les subvencions públiques i les empreses, per tal que aquestes puguin millorar la seva capacitat productiva i de gestió.

El principal objectiu d’aquesta iniciativa és que treballadors amb recorregut dins dels diferents sectors del teixit empresarial català puguin guiar a les organitzacions en projectes de gestió interna, per millorar la seva activitat a través de recursos públics.

Qui pot optar als beneficis d’ACCIÓ?

Des d’Inforolot es vol donar a conèixer l’oportunitat a les empreses que formen part d’INNOVACC per tal que puguin aprofitar-se d’aquesta iniciativa. Tota organització que es plantegi un projecte relacionat amb la transformació digital, la indústria 4.0 o tingui necessitats relacionades amb elements tecnològics, es pot beneficiar dels cupons.

El programa d’ACCIÓ ha reconegut els integrants d’Inforolot segons l’àrea d’expertesa “Operacions i organització” gràcies a portar a terme projectes de gestió empresarial a través de solucions informàtiques. Els assessors donen suport en la implantació dels programes a través de:

  • Identificar actuacions clau i oportunitats de millora dels resultats de l’empresa.
  • Establir metodologies per convertir les bones pràctiques identificades en bons hàbits.
  • Eines de millora de la gestió diària de l’empresa.
  • Actuar d’enllaç entre l’empresa i els programes d’ACCIÓ.

Si l’interessa aquesta iniciativa o vol plantejar alguna inquietud sobre una millora de la seva organització, enviï un correu a inforolot@inforolot.com. Estarem a la seva disposició per escoltar totes les propostes i guiar les empreses per aconseguir els objectius marcats.