MOLspaces assessors acreditats per ACCIÓ

 

Ens complau anunciar-vos que a MOLspaces som assessors acreditats per ACCIÓ en les àrees d’especialització RIS3CAT Tecnologia i Indústria 4.0.

A MOLspaces escrivim software per a l’anàlisi NIRS (Near Infrared Spectroscopy), per a la seva interconnexió en processos de laboratori i planta, i el personalitzem d’acord a les característiques de cada indústria.

En les anàlisis en línia, el software quimiomètric és qui controla els sensors, valida les lectures, les transforma en analítiques, escriu les analítiques a la base de dades de producció, i elabora els informes rellevants a les necessitats de planta i direcció.

A MOLspaces escrivim software que simplifica alhora les tasques de control i manteniment del sistema analític. Tractaments quimiomètrics reiteratius (com són els calibratges en productes naturals de variabilitat estacional) s’estipulen d’acord a les especificitats dels anàlits, dels sensors i espectrògrafs, i d’acord a l’entorn de treball particular de l’empresa. Els protocols i algorismes adients s’implementen aleshores en el programari i s’automatitzen.

Per qualsevol qüestió contacteu-nos a ANIR@MOLspaces.com