GEDPRO – Assessors acreditats per ACCIÓ en Fiscalitat en R+D+i

Gestió de Projectes Vallbona (GEDPRO), empresa amb més de 30 anys d’experiència en la gestió de projectes industrials d’inversió, recerca i desenvolupament, energia i medi ambient; i membre de la Xarxa de Partners de Catalonia Trade & Investment, compta amb una acreditació en Fiscalitat en R+D+i de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (en endavant ACCIÓ). Aquesta acreditació demostra i reforça l’expertesa en la gestió integral dels diferents incentius fiscals R+D+i relacionats amb la realització de desenvolupaments tecnològics i en l’aprovisionament de tecnologia diferencial que permeti intensificar el valor tecnològic de productes, processos, serveis i/o models de negoci.

Des de GEDPRO, entre d’altres serveis de consultoria d’ajuts, s’ofereix la gestió integral d’aquests incentius amb l’objectiu prioritari d’ajudar a les empreses a maximitzar la rendibilitat de la seva activitat i inversió innovadora al mateix temps de garantir la màxima seguretat en la justificació i aplicació d’aquests incentius.

Aquesta seguretat la poden aconseguir mitjançant una adequada planificació, una bona elaboració de la documentació dels projectes i, en especial, mitjançant l’obtenció de l’Informe motivado del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (MICIU).

Aquesta obtenció de l’informe té un cost associat ja que és necessari passar prèviament per una entitat acreditada per ENAC, no obstant, des de ACCIO s’incentiva l’accés a les empreses en aquests incentius oferint els cupons a la fiscalitat, on es subvenciona bona part del cost associat a la obtenció dels certificats en matèria d’R+D+i.

Per tot això, des de GEDPRO, s’anima a les empreses a maximitzar l’aplicació d’aquests incentius i avantatges fiscals, i s’ofereix una consultoria gratuïta per detectar els incentius fiscals potencials a obtenir.

Més informació: http://www.gedprosl.com