Participa en un projecte col·laboratiu d’Indústria 4.0 amb un ajut AEI

Durant la primera quinzena de març està prevista la publicació de la convocatòria dels ajuts AEI (Agrupaciones Empresariales Innovadoras) on poden presentar-s’hi totes les AEIs registrades a l’Estat, entre les que hi ha INNOVACC.

Els associats a INNOVACC també poden ser beneficiaris d’aquests ajuts, per a actuacions en “INDÚSTRIA 4.0”. En aquest cas, poden optar-hi a través de projectes col·laboratius amb la participació de més d’un soci d’INNOVACC i/o d’altres AEIs de l’Estat.

Els projectes poden ser per a la realització d’estudis de viabilitat tècnica o per al desenvolupament d’activitats innovadores.

La intensitat d’ajut depèn del tipus de projecte presentat i també del tipus d’empresa o institució sol·licitant, però pot arribar fins al 80% d’ajut a fons perdut.

Aquest any 2021 es preveuen dues convocatòries d’ajuts AEI, la de març (amb una dotació pressupostària de 8 M €) i una altra cap al mes de setembre (amb 20 M € de pressupost).

Per aquest motiu, us recomanem intentar aconseguir ajut a través de la primera convocatòria de març, i si el projecte no fos aprovat, es podria tornar a presentar el mateix projecte a la segona convocatòria de setembre.

Si ens voleu plantejar algun projecte col·laboratiu d’indústria 4.0 per a la primera convocatòria, ens caldria que contacteu amb nosaltres a innovacc@olot.cat durant la primera setmana de març.

També és interessant anar treballant ben aviat els projectes que es vulguin presentar directament a la convocatòria de setembre. Estem a la vostra disposició.