Publicat el Dossier Tècnic 108. Els Grups Operatius a Catalunya. Convocatòria 2016

Dossier Tècnic  108. Els Grups Operatius a Catalunya. Convocatòria 2016.  

Aquesta publicació posa en valor els 20 projectes pilot duts a terme pels Grups Operatius catalans aprovats a la convocatòria  2016 i executats entre els anys 2017 i 2019, i contribueix a transferir al sector els resultats obtinguts. Aquests projectes abasten temàtiques variades del sector agroalimentari, ramader i forestal: un està dedicat al sector vitivinícola, un altre a l’arròs, dos a l’horta, dos a l’olivicultura, dos al sector forestal, cinc a la indústria agroalimentària i set al sector ramader.

2 projectes han estat coordinats des d’ INNOVACC:

  • Valorització de proteïnes de baix valor comercial procedents de sub i co-productes d’escorxadors de porcí. Veure fitxa projecte.
  • Sistema integral de neteja i desinfecció en continu de cintes de transport de carn. Veure fitxa projecte.

També es fa un balanç dels projectes aprovats en el període 2015-2019. Des de la primera convocatòria dels ajuts a la Cooperació per a la Innovació, l’any 2015, fins al 2019 s’han publicat cinc convocatòries, amb un total de 207 projectes aprovats, dels quals 62 són projectes de creació de Grups Operatius i 145 projectes pilot innovadors. Aquests projectes han suposat la participació de 533 empreses i entitats del sector en projectes d’innovació, amb una dotació total de 18,9 milions d’euros per a tot el període de programació. Els resultats obtinguts es divulguen a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya (Xarxa-i.cat) a Ruralcat, la Red Rural Nacional i l’Associació Europea per a la Innovació (AEI).