Cas d’èxit: Anàlisi de carn PSE

L’objectiu de l’estudi va ser detectar mostres de carn PSE (pàl·lides, toves i exsudatives) utilitzant el mètode d’espectrometria de masses en l’espectre SWIR i ressaltar defectes utilitzant imatge química.

El producte a analitzar van ser diferents mostres de carn fresca. Per a aquestes proves es va utilitzar una càmera hiperespectral SWIR compacta d’alta velocitat per a aplicacions de visió artificial industrial. I per a la il·luminació, es va utilitzar un focus halògen amb concentració lineal, una tecnologia patentada.

Les proves es van realitzar a les cintes transportadores instal·lades al laboratori INSPECTRA, col·locant els productes en una safata de plàstic recoberta amb paper absorbent.

El programari de processament d’imatges es va utilitzar per capturar mostres a través de la càmera hiperespectral. Amb aquest programari, es pot crear una imatge en la qual les àrees amb diferents formes espectrals difereixin, és a dir, amb diferents tons de color en funció de la seva composició química.

Aquí es mostren les imatges reals de les mostres en comparació amb les imatges químiques obtingudes al laboratori:

Figura 1. Prova d’imatge química per a mostres de PSE

A la figura 1, es pot diferenciar perfectament que la segona mostra a partir de l’esquerra, és l’única no PSE.

Un altre cas, comparant un PSE (a l’esquerra) amb un no PSE:

Figura 2. Prova d’imatge química per a una mostra de PSE

Com es pot veure a la imatge química, es distingeix fàcilment per aquest programari de visió artificial  mitjançant la comparació de regions de diferents tons de color, ambdues parts amb PSE (color vermell) i parts en bones condicions (color verd), podent establir percentatges de superfície per nombre de píxels de diferents tons.