NOEL continua evolucionant cap a un model d’Indústria 4.0

El projecte ‘MES-Noel’ ha permès la digitalització d’activitats d’el·laboració i envasat de productes, incrementant l’eficiència i optimitzant la gestió de dades

Dijous, 19 Novembre 2020

Dins de la seva política de millora continua dels seus processos productius, Noel ha desenvolupat aquests últims anys el projecte ‘Sistema MES-Noeldigitalització dels processos productius de Noel 3 y Noel 4’, on s’ha implementat una innovadora tecnologia de digitalització de les activitats d’elaboració i envasat dels seus productes, en concret dels embotits picats i curats.

Un dels objetius principals del projecte ha sigut implementar un sistema MES (Manufacturing Execution System) per a donar cobertura a les necessitats actuals i futures de les plantes de producció, focalitzat en el control de la producció, i monitoritzant i documentant la gestió de les plantes, amb l’objectiu final d’augmentar l’eficiència de les mateixes.

Per a portar-lo a terme, Noel ha implementat les solucions proposades de MAPEX, empresa nacional especialitzada en la implementació de sistemes MES i amb una llarga experiència tant a nivell nacional com internacional.

Amb aquest projecte Noel ha aconseguit automatitzar el seguiment dels principals paràmetres operacionals i de qualitat; obtenir indicadors de productivitat que facilitin i contribueixin a la optimització i increment de l’eficiència de producció; i agilitzar la gestió de dades i informació.

‘Sistema MES-Noel’ es va començar a gestar a mitjans del 2018 i la seva implementació es va realitzar durant el 2019 i principis del 2020, en 32 linies de fabricació de diferents plantes de producció, amb la idea d’extendre-ho a la resta de plantes de la companyia i evolucacionar cap a una indústria 4.0 (Smart Factory). En el projecte ha participat un equip pluridisciplinar d’unes 30 persones que integren representants directius funcionals i tècnics de les àrees de TIC, enginyeria, producte, operacions, costos, entre altres.

El projecte, amb codi IC4-030000-2018-2, ha sigut cofinanciat per el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dins de la convocatòria de Apoyo Financiero Industria Conectada 4.0 Convocatoria 4.0.

 

Notícia del dia 19/11/2020 trobada a la web: https://www.noel.es/ca/