Innovacc participarà a la “Jornada final del projecte NOVONIR” organitzada pel clúster Nagrifood

El pròxim dia 30 de març Innovacc participarà en el webinar organitzat pel clúster agroalimentari de Navarra Nagrifood, que és la jornada final del projecte “NOVONIR” NUEVA TECNOLOGÍA NIR MINIATURIZADA DE BAJO COSTE PARA LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD IN-SITU EN EL SECTOR CÁRNICO.

El projecte està orientat a la recerca industrial en tecnologia NIR (espectroscòpia d’infraroig proper) per desenvolupar equips portàtils miniaturitzats que, mitjançant la integració amb intel·ligència artificial, permetin el control no destructiu, precís i en temps real de paràmetres de qualitat en processos de manufactura del sector carni.

Aquest projecte disposa d’un ajut concedit pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Més informació

Participants: