Els nous equips PROMATIC CD de Proquimia per a túnels de rentat incorporen telemetria

Gràcies a la plataforma IOT Proguard View, és possible controlar remotament paràmetres com la temperatura, la conductivitat, la pressió i el temps.

Proquimia segueix apostant per la innovació i les noves tecnologies en els seus equips. En aquesta ocasió, els equips PROMATIC CD 10, PROMATIC CD 300 i PROMATIC MF, especialment dissenyats pel control de la concentració i dosificació de producte químic en banys o sistemes de rentat amb recirculació, incorporen la telemetria (IOT) per poder comprovar remotament i amb fiabilitat els paràmetres de temperatura, conductivitat, pressió i temps.

Aquest control s’exerceix a través de la plataforma IOT de Proquimia, Proguard. En temps real i a distància, Proguard permet monitorar equips i operacions, oferint la possibilitat de registrar, processar i analitzar una gran quantitat d’informació relativa al comportament d’un procés, convertint-se així en una eina clau per a la presa de decisions i l’obtenció de la màxima rendibilitat i eficiència.

Per garantir el major èxit en la implantació del sistema IOT, és imprescindible seleccionar adequadament les eines de software i hardware que componen els quatre principals mòduls del sistema:

  • Equips de control del procés, incloent la sensòrica adequada a cada paràmetre de control seleccionat.
  • Sistema de connexió a internet (GPRS, Ethernet, WIFI…).
  • Plataforma (núvol) on s’emmagatzemarà la informació digital a registrar.
  • Aplicació web des de la qual es realitza el control remot del sistema, permetent la visualització de les dades.

El sistema Proguard compta amb una plataforma de visualització pròpia, Proguard View, accessible 24/7 via PC, tauleta o smartphone, que ofereix dashboards intuïtius i permet el control remot, simple i immediat del procés.

L’Internet de les Coses (Internet of Things-IOT), aplicat als processos de neteja i desinfecció de la indústria alimentària.

El control dels paràmetres del procés de neteja i desinfecció és imprescindible per garantir una correcta higiene de les superfícies que entren en contacte amb els aliments. Com a part essencial de la implantació d’un sistema APPCC, els protocols de neteja i desinfecció permeten evitar riscos de contaminació i garantir la màxima innocuïtat dels aliments processats, allargant la seva vida útil i evitant alteracions organolèptiques.

El sistema PROGUARD ofereix la possibilitat de controlar en tot moment els consums de productes químics, optimitzant-ne els costos, i, gràcies a l’adaptació de les dosificacions als nivells justos, es fomenta la cura del medi ambient.

La implantació del sistema PROGUARD integrat als equips de dosificació de rentadores o túnels de rentat permet aprofitar els grans avantatges de transformació que actualment ofereix l’IOT, i esdevenint una eina estratègica imprescindible per al control i la millora de l’eficiència de processos en la indústria alimentària.

Més informació