5, 12, 17 i 31/5/2021 Curs: La fitxa tècnica del producte alimentari

L’objectiu d’aquest curs és capacitar els assistents per interpretar i elaborar fitxes tècniques amb la
finalitat de contemplar les possibles responsabilitats legals respecte el seu producte i també oferir una
millor imatge de l’organització, amb l’anàlisi de la normativa aplicable al producte.

El curs s’adreça als responsables d’establiments alimentaris i personal de qualitat.

Després de cada sessió caldrà fer un exercici pràctic.

 5, 12, 17 i 31/5/2021

 9:30 a 12:30h

El curs es farà en quatre sessions en línia utilitzant la plataforma Teams.

Organitza: 

Programa i més informació

 

 

Programa i més informació