Itram Higiene anuncia el llançament d’un innovador producte per a l’eliminació d’al·lèrgens en indústries alimentàries

Itram Higiene, empresa especialista en oferir solucions en higiene per a la indústria alimentària, llança al mercat un nou producte capaç d’eliminar els principals al·lèrgens que es troben en les indústries alimentàries.

Actualment un dels principals problemes que es presenten per a les indústries alimentàries és aconseguir una correcta eliminació dels al·lèrgens en les superfícies de treball.

Cal tenir en compte que les pràctiques utilitzades per a l’eliminació de microorganismes poden no ser útils per a l’eliminació dels al·lèrgens. És per aquest motiu que neix ALERZYME, un producte formulat específicament per eliminar els al·lèrgens en les indústries alimentàries.

Els al·lèrgens poden arribar al producte alimentari de forma no intencionada bé per la presència d’al·lèrgens no indicada en les matèries primeres i ingredients, per la formulació incorrecta o canvis en la formulació, per contaminació creuada en qualsevol de les etapes d’elaboració del producte, o per una higiene deficient de les superfícies alimentàries.

La millor mesura per evitar la contaminació creuada consisteix a disposar de línies de producció separades per a la fabricació dels aliments que continguin al·lèrgens. No obstant això, la majoria de les vegades no és possible de disposar de diferents línies, amb la qual cosa s’hauran de prendre altres mesures com és la utilització de detergents capaços d’eliminar els al·lèrgens de les superfícies de treball.

Alerzyme, elimina als 6 principals al·lèrgens amb eficàcia provada

El procés d’eliminació dels al·lèrgens que es realitzen en l’actualitat en les indústries es basa en la utilització de productes químics no específics ni testats ni validats per a l’eliminació d’al·lèrgens.

Per evitar la contaminació d’al·lèrgens en altres aliments cal que les indústries disposin de productes efectius per assegurar la neteja de les superfícies de treball. Per això neix ALERZYME fruit d’un projecte CDTI, amb la col·laboració de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Alerzyme és capaç d’eliminar eficaçment 6 dels principals al·lèrgens: Gluten, ous, crustacis, cacauets, llet i soja.

 ALERZYME FOAM detergent escumant per a l’eliminació d’al·lèrgens en les superfícies obertes de la indústria alimentària.

 

 ALERZYME CIP detergent d’escuma controlada per a l’eliminació d’al·lèrgens presents circuits CIP de la indústria alimentària.

 

Beneficis dels productes per a l’eliminació d’al·lèrgens

Els avantatges i beneficis de l’aplicació de Alerzyme per a l’eliminació d’al·lèrgens en les indústries alimentàries són bastants. No obstant això, vegem els principals beneficis que ens brinden:

  • Eficàcia provada contra l’eliminació de gluten, ou, cacauets, marisc, proteïnes de la llet i soja per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
  • Són productes enzimàtics que ajuden a la descomposició de les proteïnes causants de les principals al·lèrgies alimentàries.
  • Els tensioactius que contenen els confereixen una alta capacitat de detergència per a eliminació de residus grassos i proteics.
  • Presenten una millor eficàcia en l’eliminació dels al·lèrgens que l’ús de detergents alcalins.
  • No es considera un tractament perillós per al medi ambient.

Si vols conèixer més peculiaritats de Alerzyme, el seu ús i com el pots adquirir i acabar amb els principals al·lèrgens en la teva fàbrica contacta amb Itram Higiene a info@itramhigiene.com o a la web www.itramhigiene.com