Els clústers INNOVACC i de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) organitzen amb èxit el seminari: “Ús d’energies renovables i reducció d’emissions al sector agroalimentari carni”.

El passat 27 d’abril va tenir lloc aquest interessant seminari tècnic en línia, sobre l’ús de les energies renovables en el sector agroalimentari carni. Un total de 50 persones es van connectar a la jornada i van poder escoltar 5 casos pràctics d’empreses que fan ús d’aquestes energies com: energia solar fotovoltaica, eficiència en sales de producció tèrmica, energia amb biogàs, energia geotèrmica i energia amb biomassa i aprofitament de subproductes.

El seminari va estar organitzat per INNOVACC i el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), amb la col·laboració de la FECIC.

El tema d’aquest nou seminari tècnic va ser escollit de les respostes d’una enquesta realitzada a tots els socis d’INNOVACC sobre temes d’interès a tractar pel sector carni.

El seminari va iniciar-se amb la benvinguda dels tres organitzadors, Francesc Ribera del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), Ignasi Pons (FECIC) i Eudald Casas (INNOVACC).

La primera ponència va anar a càrrec de Jordi Coll de l’empresa Energy Tools que va parlar de l’energia solar fotovoltaica. Va destacar que l’autoconsum fotovoltaic és ja una tecnologia madura amb instal·ladors amb experiència, i amb un marc legal favorable. Va exposar dos exemples d’instal·lacions amb resultats reals molt favorables. En el cas d’una indústria alimentària de Vic cobreixen un 25% de l’energia elèctrica necessària amb les plaques fotovoltaiques. En el cas d’una granja de Navàs cobreixen amb energia solar un 33% de l’energia elèctrica necessària.

El segon ponent va ser Antoni Mabras d’Entropy, explicant l’eficiència en sales de producció tèrmica. Va exposar de manera gràfica i esquemàtica com maximitzar el rendiment de les fonts de calor i fred d’una empresa càrnia, i va posar tres exemples pràctics d’un escorxador d’aus, un escorxador de porcí i una sala de desfer de porcí. En aquests casos es podien obtenir estalvis de consum en producció de calor o fred d’un 20-50%.

Albert de Castellarnau de l’empresa ESFOSA, va explicar el projecte d’energia amb biogàs en un escorxador de porcí. Va recordar que a Catalunya i a l’Estat Espanyol, es construeixen molt poques plantes de biogàs. El 2019 només hi havia 205 plantes a l’Estat del total de 17.240 plantes de tot Europa. L’empresa ESFOSA vol ajudar a capgirar aquesta situació i ha previst posar en marxa una planta de biogàs amb codigestió de fangs i residus carnis per a la producció d’energia (14 Mwh/d) i l’obtenció d’un sòlid final fertilitzant.

Tot seguit, Jordi Espiell de l’empresa Tellus, va fer la seva ponència sobre un cas pràctic d’energia geotèrmica. Va explicar diferents tipus de solucions d’utilització de bombes de calor geotèrmiques, per a demanda de fred (clima i procés), demanda de calor i ACS, amb diverses combinacions possibles.

Finalment el cinquè cas pràctic sobre biomassa i aprofitament de subproductes el van presentar Santi Alsina de l’escorxador d’Avinyó i Frederic Bigas de l’empresa Bigas Alsina. Els dos ponents van explicar la instal·lació realitzada a l’escorxador d’Avinyó (projecte PIGHEAT) de tractament i valorització energètica de pèl de porc, mitjançant la generació d’un residu sec d’alt poder calorífic que s’utilitza com a combustible junt amb biomassa vegetal. La planta està en funcionament a l’empresa.

El seminari va finalitzar amb una taula rodona entre els ponents i els assistents.


Veure vídeo seminari

Veure presentacions ponents:

  1. Jordi Coll (Energy Tools) – Energia solar fotovoltaica.
  2. Antoni Mabras (Entropy) – Eficiència en sales de producció tèrmica.
  3. Albert de Castellarnau (ESFOSA) – Energia amb biogàs.
  4. Jordi Espiell (Tellus) – Energia geotèrmica.
  5. Santi Alsina (Escorxador d’Avinyó) – Energia amb biomassa i aprofitament de subproductes.
  6. Frederic Bigas (Bigas Alsina) – Energia amb biomassa i aprofitament de subproductes.