Inici de col·laboració amb el clúster Agroalimentario de Nuevo León (Mèxic)

El 29 d’abril, Eudald Casas va realitzar una presentació d’INNOVACC i algunes de les innovacions realitzades en el marc del clúster català, als membres del Comitè Pecuari del clúster Agroalimentario de Nuevo León (Monterrey-Mèxic).

 

Posteriorment es preveu la celebració de trobades entre empreses del clúster mexicà i socis d’INNOVACC per aprofundir en aquelles innovacions que hagin generat més interès, i també es podrien establir altres tipus de col·laboracions inter-clúster, en format missió tècnica o similar.

 

Per a més informació: www.agroalim.org