Sistema MES. La importància d’integrar la informació de planta en una plataforma única