Acord de col·laboració INNOVACC-AGROALIM

El dia 22 de juny de 2021 el clúster carni de Catalunya INNOVACC i el clúster agroalimentari de Nuevo León-Mèxic AGROALIM van signar un acord de col·laboració amb la presència d’Esteve Espuña (president d’INNOVACC), Javier Yesaki (vicepresident d’AGROALIM), Eudald Casas (gerent d’INNOVACC), Nydia Orué (gerent d’AGROALIM).

L’acord preveu:

 • Facilitar els contactes entre els membres dels dos clústers.
 • Promoure projectes d’innovació i/o d’inversió entre membres dels dos clústers.
 • Realitzar activitats conjuntes (jornades inter-clúster o altres) entre membres dels dos clústers.
 • Ajudar cada clúster, als membres de l’altre clúster, en la preparació d’accions d’internacionalització a la zona on opera el clúster d’acollida.
 • Promoure acords de negoci entre membres dels dos clústers.
 • Realitzar accions de comunicació de:
  • les activitats realitzades entre els dos clústers
  • projectes d’innovació desenvolupats per membres d’un clúster que siguin d’interès de l’altre clúster
  • esdeveniments d’especial relleu, on els membres d’un clúster desitgin convidar els membres de l’altre clúster

L’acord és anual i s’anirà prorrogant si els dos clústers ho veuen convenient.

AGROALIM és una associació civil sense ànim de lucre que té com a missió impulsar la competitivitat, la sostenibilitat i la generació d’oportunitats de negoci en el sector agroalimentari de la regió nord-est de Mèxic. Actualment compta amb 117 socis.
INNOVACC és una associació empresarial sense ànim de lucre, que representa el clúster del sector carni català, i té com a objectiu principal enfortir la competitivitat de les empreses de el sector a través de la innovació i la cooperació. Actualment compta amb 106 socis.


Els dies 7 i 8 de juliol de 2021 els dos clústers han organitzat unes jornades sobre sostenibilitat:

https://www.innovacc.cat/2021/05/31/7-i-8-07-2021-jornades-intercluster-innovacc-i-agroalim-mexic/

Animem a tots els socis dels dos clústers a participar-hi.