Convocat el programa Indústria 4.0 del 2021 de la Cambra de Comerç de Girona

Objecte El Programa Indústria 4.0 té com objectiu la transformació digital de les petites i mitjanes empreses del sector industrial, ajudant-les a integrar eines competitives clau i a maximitzar les oportunitats que la denominada Indústria 4.0 els hi ofereix per reactivar la seva activitat, com a mesura per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19.
Tipus d’ajut

Fase I: Diagnòstic Assistit en Indústria 4.0. Consisteix en la realització d’un anàlisis exhaustiu, per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet identificar les necessitats tecnològiques i de innovació, que poden convertir-se en oportunitats de millora per a l’evolució cap a un posicionament en la Industria 4.0. de l’empesa, tant a nivell intern com a nivell extern. El procés de diagnosis finalitza identificant possibles actuacions de millora a través del desenvolupament de solucions innovadores i de la implantació de tecnologies a nivell de gestió, producció, logística, màrqueting i comercialització.

Fase II: Ajuts pel Pla Personalitzat i Implantació (PPI). Un cop finalitzada la fase de diagnòstic es dona suport a l’empresa en la implantació de les solucions identificades en el diagnòstic.

Intensitat ajut 40% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 20.000 €, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 8.000 euros.
Termini presentació sol·licituds L’inici de la presentació de sol·licituds serà a partir del dia 7 de juliol a les 9h finalitzarà el dia 30 de novembre de 2021 a les 14:00h (o fins esgotar pressupost).
Forma de presentació

A través de la seu electrònica i s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.

https://sede.camara.es/sede/girona

Més informació

Per més informació del programa Industria 4.0 podeu consultar la web de la Cambra o em podeu contactar amb mi (ppresas@cambragirona.org).

Telf.: 972 41 85 37