Convocatòria subvencions InnoCámaras 2021 de la Cambra de Comerç de Girona

Termini presentació sol·licituds L’inici de la presentació de sol·licituds serà a partir del dia 7 de juliol a les 9h finalitzarà el dia 30 de novembre de 2021 a les 14:00h (o fins esgotar pressupost).
Tipus d’ajut

Fase IAssessorament especialitzat a la PIME. Consisteix en la realització d’un diagnòstic assistit, per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat, identificant possibles actuacions de millora a través de la innovació per millorar la seva situació competitiva.

Fase II:Pla de recolzament a la innovació. Un cop finalitzada la fase de diagnòstic es dona suport a l’empresa en la posada en pràctica de les recomanacions en matèria d’innovació identificades en la fase anterior i que resulten claus en la millora de la competitivitat.

Intensitat ajut 40% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 7.000 €, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 2.800 euros.
Altra informació interessant

Podran participar les empreses de la demarcació de la Cambra de Girona i de Palamós. S’exclou la Cambra de Sant Feliu de Guíxols.

Per fer les sol·licituds necessitareu presentar la següent documentació: Targeta d’identificació fiscal, DNI del responsable de l’empresa, poders del responsable de l’empresa i entregar l’annex II de declaració responsable.

Forma de presentació A través de la seu electrònica i s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.
Més informació

Per més informació del programa InnoCámaras podeu consultar la web de la Cambra o contactar amb la responsable del programa, la Jeanine Lòpez (jlopez@cambragirona.org).

Telf.: 972 41 85 40