Es presenten els primers resultats del projecte Q-OLOR a l’Assemblea General d’INNOVACC

El dia 21 de juny del 2021, durant l’Assemblea General Extraordinària d’INNOVACC, Maria Font (IRTA) i Jacobo Álvarez (Lenz Instruments) van explicar la feina feta fins ara al projecte Q-OLOR i els primers resultats.

Q-OLOR. Estratègies per obtenir carn de porc lliure d’olor sexual


Participants: Selección Batallé SA, Grup Gepork SA, UPB Genetic World SL, Frigoríficos del Nordeste SA, Lenz Instruments SL, IRTA, INNOVACC

Veure presentació Maria Font aquí.

Veure presentació Jacobo Álvarez aquí.

Maria Font va explicar les activitats realitzades durant el projecte amb l’objectiu de reduir l’olor sexual de mascles enters i millorar-ne la detecció. s’han estudiat diferents protocols d’aplicació de la immunocastració com a alternativa a la castració quirúrgica, s’han avaluat marcadors genètics lligats a l’olor sexual i s’ha treballat en dues metodologies per determinar l’olor sexual: el nas humà (conegut com ‘human nose’) i l’espectroscòpia Raman.

Jacobo Álvarez va presentar els primers resultats d’utilitzar el sensor Raman per a detecció automàtica de l’olor sexual. La predicció d’androstenona i escatol es fa amb una determinació indirecta, a partir de la mesura del perfil de composició d’àcids grassos en el teixit subcutani. Va confirmar la viabilitat d’utilitzar aquesta tècnica com a mètode de triatge, si bé la precisió assolida fins ara és insuficient. Properament es mesuraran més mostres per millorar la precisió i robustesa dels models predictius.


Amb el suport de: