Es presenten els resultats del projecte COLORO3 a l’Assemblea General d’INNOVACC

El dia 21 de juny del 2021, durant l’Assemblea General Extraordinària d’INNOVACC, Natàlia Gil (ACO) va explicar la feina feta al projecte COLORO3 i els resultats i conclusions principals.

COLORO3. Eliminació del color de les aigües residuals industrials d’un escorxador mitjançant oxidació avançada


Participants: Frigoríficos del Nordeste SA, ACO Productos Polímeros SAU, INNOVACC

Veure presentació aquí.

Natàlia Gil va recordar la importància de reduir el consum d’aigua dolça i procurar la seva reutilització. En escorxadors de porcí es consumeixen uns 250-550 litres per animal sacrificat.

Aquest projecte es centrava en optimitzar la qualitat dels efluents de depuradora d’escorxador de porcí, amb oxidació avançada (ozó) per a rebaixar les concentracions de sang i patògens. S’ha treballat amb “ozó en sang” i “ozó en aigua”.

Mitjançant una planta pilot es van tractar diferents mostres de la depuradora amb resultats molt positius, amb els valors de la qualitat de l’aigua tractada molt per sota dels paràmetres de reutilització a partir dels 80 minuts de permanència (mostra 6 de la foto següent).


Amb el suport d’: