Acta Assemblea General d’INNOVACC 21/06/2021

Data:      21 de juny de 2021
Lloc:       Telemàtica (Microsoft Teams)
Durada:  11:00h a 13:15h

Ordre del dia:

  1. Despatx de presidència
  2. Comptes del 2020 i 2021
  3. Ratificació de sol·licituds d’ajuts d’INNOVACC
  4. Proposta de creixement del clúster
  5. Principals novetats sobre els projectes col·lectius impulsats
  6. Altres gestions i activitats realitzades
  7. Informacions sobrevingudes
  8. Precs i preguntes
  9. Aprovació de l’acta de la sessió

 

Acta i documentació relacionada:

0-Presentació_AG_INNOVACC_21jun2021

1-Acta Assemblea General INNOVACC 21jun2021

2.1-Pèrdues i guanys 2020 i 2021

2.2-Balanç de situació 2020 i 2021