Automatització de tall de carn o derivats carnis per eliminar riscs d’accidents laborals i millorar productivitat i higiene

S’ha obtingut un ajut de Grups Operatius del DARP 2018 per al projecte: AUTOMATITZACIÓ DE TALL DE CARN O DERIVATS CARNIS PER ELIMINAR RISCS D’ACCIDENTS LABORALS I MILLORAR PRODUCTIVITAT I HIGIENE.

El dia 3 de juliol de 2019 es va publicar la resolució d’ajuts del DARP a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius (convocatòria 2018).

■ Descripció del projecte:

Objectius del projecte:

  1. Automatització dels talls de carn fresca i congelada i productes carnis.
  2. Alta capacitat i màxim rendiment a l’efectuar els talls de carn i productes carnis.
  3. Millora de la seguretat de les persones que treballen en aquestes zones de tall.
  4. Disseny higiènic adequat del sistema de tall per evitar contaminacions creuades i millorar la seguretat alimentària.

Es preveu desenvolupar i provar els prototipus següents:

  • Automatització del procés de tall de la carn en serra cintes existents, per a tot tipus d’indústria càrnia, però sobretot per a escorxadors i sales de desfer. Es pretén optimitzar el procés de tall de la carn fresca i congelada mitjançant el disseny d’una serra cinta automàtica amb disseny higiènic per fer el procés més segur i eficient, tant des del punt de vista de l’operari com del producte.
  • Automatització de tall de productes carnis curats, principalment per a indústria elaboradora de pernil. Es pretén optimitzar el procés de tall a la meitat del pernil curat mitjançant la implementació d’un disc de microtall sobre cinta transportadora directa a la llescadora per tal d’optimitzar el processat tant des d’un punt de vista productiu com de seguretat per l’operari i per la qualitat del producte.

Participants:

Beneficiaris Equip tècnic i investigador Coordinador

Frigorífics Costa Brava SA, Esteban Espuña SA

IRTA
TEMIC
 INNOVACC

 

■ Finançament:

Pressupost d’execució Ajut
sol·licitat concedit sol·licitat concedit
190.800€ 190.800€ 136.800€ 136.800€

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Amb el suport de:


 

Article del projecte per David Casadevall (TEMIC)

Publicat a la revista anual d’INNOVACC 2021

Aquest projecte pretén automatitzar diferents talls de carn fresca i productes carnis, amb una alta qualitat i màxim rendiment, millorant també la seguretat de les persones que treballen en aquestes zones de tall, amb un disseny higiènic i adequat.
Un dels prototips desenvolupats es l’equip de protecció adaptable a qualsevol serra de tall existent, que li dona una gran versatilitat i permet que l’empresa càrnia no hagi de fer una desinversió per poder-lo instal·lar.
La màquina està equipada amb rodes per poder separar de la serra de tall i facilitar la neteja i el manteniment.
La càrrega del producte és manual sobre la taula mòbil, amb un sistema de grapes es subjecta el producte mentre es realitza el tall. El producte resultant és molt homogeni, amb un tall net i sense residus. El format de tall es pot escollir per
pantalla, podent tenir programats una gran varietat de formats de tall.
Si aquesta automatització entra en un sistema de producció de la industria càrnia augmentarà el rendiment i la seguretat del procés. Al mateix temps, l’automatització del procés, al requerir menys manipulació per part dels operaris, pot facilitar la minimització de la contaminació microbiana, reduint la càrrega microbiològica inicial del producte. Per tant, permetria oferir al consumidor un producte de major qualitat i més sostenible, amb una vida útil més llarga, en condicions adequades de conservació.