Estratègies sectorials per a la prevenció de la caudofàgia i per evitar l’escuat rutinari en porcí

S’ha obtingut un ajut de Grups Operatius del DARP 2018 per al projecte: ESTRATÈGIES SECTORIALS PER A LA PREVENCIÓ DE LA CAUDOFÀGIA I PER EVITAR L’ESCUAT RUTINARI EN PORCÍ.

El dia 3 de juliol de 2019 es va publicar la resolució d’ajuts del DARP a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius (convocatòria 2018).

Participants:

Beneficiaris Equip tècnic i investigador Coordinador

PORCAT, Selección Batallé SA , Corporación Alimentaria Guissona SA – bonÀrea Agrupa, Granges Terragrisa SL

IRTA

 INNOVACC

 

■ Finançament:

Pressupost d’execució Ajut
sol·licitat concedit sol·licitat concedit
212.000€ 212.000€ 152.000€ 152.000€

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Amb el suport de:

 


 

Article del projecte per Emma Fàbrega (IRTA)

Publicat a la revista anual d’INNOVACC 2021

La caudofàgia és un problema de rellevància no només pel benestar animal, si no també a nivell econòmic. L’estratègia fonamental que s’ha seguit per a evitar aquest problema ha estat l’escuat abans dels 7 dies de vida. Però la legislació europea de benestar animal prohibeix l’escuat rutinari, si abans no s’han implementat mesures com un adequat material d’enriquiment i una avaluació i control de tots els factors de risc que poden provocar caudofàgia. Tenint present aquests antecedents i davant de l’augment de la pressió per part de la UE per tal que la legislació es compleixi en major mesura, l’objectiu fonamental que es va plantejar per aquest Grup Operatiu va ser el d’implementar en granges de transició i engreix de tres empreses del sector porcí català (Batallé, Granges Terragrisa, bonÀrea), estratègies de prevenció de
la caudofàgia que fossin viables en els seus sistemes de criança de porcs. En el darrer any d’execució del projecte, s’ha fet seguiment de granges de transició, engreix i d’escorxador, avaluant tant paràmetres de comportament a nivell de grup, com avaluacions individuals de l’estat de les cues, lesions en el cos i orelles, i de paràmetres sanitaris. Els 5 tractaments avaluats han estat més concretament: (1) densitat (corrals de 12 garrins a 4 porcs/m2 vs. Corrals de 6 garrins a 2 porcs/ m2), (2) provisió de material d’enriquiment ambiental addicional (cordes, briquetes o palla en dispensador); (3) millora de la qualitat ambiental; (4) dieta amb efecte relaxant vs. dieta convencional; (5) Feromones maternals. Els resultats preliminars de l’estudi indiquen el següent. La prevalença de lesions ha estat inferior en aquells porcs que
reben materials més manipulables (cordes i briquetes) comparat amb els corrals control amb només cadenes (77.4% de porcs sense lesions vs. 32%, respectivament). En porcs sense escuar, el percentatge de lesions a la cua va ser superior al final de la transició, comparat amb l’inici de la transició i l’engreix (39.2% vs. 9.7% i 24.6%), donant suport a altres estudis que indiquen que el moment crític en relació a la caudofàgia són les 3-4 setmanes després de l’inici de la transició. L’allotjament dels animals amb baixa densitat va influir significativament en una reducció en el nivell de lesions en les orelles (80% de mitjana avaluats sense lesions en baixa densitat vs. 60% en densitat alta). Els tractaments amb feromones i de la millora de la qualitat ambiental no han mostrat un efecte significatiu a nivell de les lesions de la cua, en les dades que s’han pogut avaluar fins al moment. Les dades recollides a escorxador encara són incomplertes, però els resultats preliminars donen suport a treballs previs, havent-se detectat alguns lots dels porcs estudiats amb un 75% de porcs amb cues intactes versus a altres lots amb només un 45% de cues intactes. Aquests resultats encara preliminars ens indiquen que existeixen estratègies que poden modificar la incidència de la caudofàgia, però que aquestes hauran de ser adaptades a la realitat productiva de cada granja. Això coincideix amb el fet que la caudofàgia es defineix com un problema de causa multifactorial, pel qual les solucions hauran de refinar-se granja a granja.