Zyrcular Foods, partners of Innovacc, pre-selected by the European funds Next Generation

Zyrcular Foods, partners of INNOVACC, have been shortlisted for the Next Generation European funds strategy of the Generalitat de Catalunya.

 

“Conscients de la responsabilitat de formar part d’un projecte tant important per al futur de l’alimentació i de la proteïna alternativa. Els fons Next Generation són una palanca de canvi per un món millor i més sostenible.”

 

News Linkedin Zyrcular Foods