Selecció de Duroc per a un model productiu de carn de porc tradicional i diferenciada (RODAPORK)

S’ha obtingut un ajut de Grups Operatius del DARP 2018 per al projecte: SELECCIÓ DE DUROC PER A UN MODEL PRODUCTIU DE CARN DE PORC TRADICIONAL I DIFERENCIADA (RODAPORK).

El dia 3 de juliol de 2019 es va publicar la resolució d’ajuts del DARP a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius (convocatòria 2018).

Participants:

Beneficiaris Equip tècnic i investigador Coordinador

Josep Puigdollers i Família SL, Industrias Cárnicas Montronill SAU, ST Cabanyes

Univ. Múrcia  INNOVACC

Altres participants: Escorxador Frigorífic d’Osona SA

■ Finançament:

Pressupost d’execució Ajut
sol·licitat concedit sol·licitat concedit
200.150€ 193.267,71€ 143.504€ 138.569,30€

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Amb el suport de:


 

Article del projecte per Naila Gómez (Grup Gepork SA) i Raquel Vilà (Industrias Cárnicas Montronill SAU)

Publicat a la revista anual d’INNOVACC 2021

Actualment, i de manera majoritària, la producció de carn porcina amb genotips de “capa blanca” (incloent-hi la raça Duroc) i en excepció de l’exemple del “porc italià” produït com a base del “pernil de Parma o Sant Danielle”, està basada en l’optimització de la ràtio Benefici/Cost. No obstant això, cada dia van apareixent nínxols de mercat que demanen un producte diferenciat i on es posen en valor aspectes relacionats directament amb la qualitat del producte, particularment amb la “qualitat gastronòmica” i amb la “qualitat ètica”.
Aquests vindrien a ser els antecedents del projecte RODAPORK, un dels objectius principals del qual radica en aconseguir un producte homogeni fruit d’un programa genètic que incorpori diferents combinacions entre línies genètiques i un estudi
profund de l’heterosi assolida i la complementarietat entre les línies combinades amb la base DUROC. En les diferents combinacions genètiques es buscarà l’optimització del greix intramuscular, com a distintiu de qualitat. Hi sumem a l’objectiu genètic, el nutricional, amb una doble vessant: a) determinar els requeriments nutricionals per optimitzar aquest aspecte important de la producció i b) determinar els requeriments nutritius addicionals per aconseguir un perfil d’àcids grassos “molt saludable”.
Relacionat amb l’eficiència de l’alimentació, com a objectiu productiu hi ha l’obtenció de totes les dades relatives a l’engreix d’aquests animals (amb la tecnologia que això requereix), amb la finalitat d’optimitzar els paràmetres zootècnics que condueixin
a una producció més eficient i competitiva pel que fa a costos de producció. Potenciant doncs el binomi genètica/nutrició, els resultats proporcionaran informació de gran valor al coneixement de la producció càrnia de “qualitat”. L’avantatge
principal és que el producte resultant es tracta d’un producte diferenciat, dissenyat per a l’obtenció d’un màxim rendiment de peces nobles, diferents de la selecció actual que mira cap a un porc obtingut en el menor temps possible i amb una gran
proporció de llom i pernil. Això es pot aconseguir mitjançant els rendiments qualitatius (estudi de paràmetres físico-químics del llom) i quantitatius (pes de les peces determinades). L’objectiu no és produir un gran nombre d’animals, sinó tenir un
producte únic i seguir el lema “menys és més”.

Selecció de peces procedents de porcs Duroc i el seu escandall quantitatiu