Demanats ajuts per a 17 projectes pilots innovadors de Grups Operatius del DARP 2021

Els 17 projectes presentats, amb la coordinació d’INNOVACC, són els següents:

Projectes GO 2021 Participants Pressupost
Ajut demanat
ARTIMEAT. Inteligencia artificial aplicada a procesos de loncheado de jamones para generar soluciones de trazabilidad Beneficiaris:

 • Esteban Espuña SA (líder)
 • Embutidos Caseros Collell SLU

Organisme investigador:

 • Eurecat

Altres participants:

 • Inndeo Proyectos Industriales SL

Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 246.483,67€
Ajut: 199.977,3€
ASSECAT4.0. Optimització multicriteri de la curació d’embotits i comparativa de solucions per la millora d’homogeneïtat en l’assecador Beneficiaris:

 • Boadas 1880 SA (líder)
 • Noel Alimentaria SAU

Organisme investigador:

 • IRTA
 • Eurecat

Altres participants:

 • Delsys Sistemes Informàtics SL

Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 240.915,82€
Ajut: 195.460,00€
GO ATENEAA: Aplicació proteïna d´insecte (TENEbrio Molitor) per Alimentació animal i del frass per a Agricultura orgànica Beneficiaris:

 • Iberinsect SL (líder)
 • Vall Companys SAU
 • Miguel Torres SA

Organisme investigador:

 • IRTA

Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 199.112,52€
Ajut: 161.544,12€
BENQUALPORC. Valorització de sistemes de producció porcina de qualitat diferenciada a partir d’estratègies de millora del benestar en granja Beneficiaris:

 • GSP Girona (líder)
 • Embotits Boada Porcel SL
 • Gerfarm Rubirola SL

Organisme investigador:

 • IRTA

Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 163.579,20€
Ajut: 132.715,20€
BIOPÈPTIDS. Aprofitament de subproductes carnis per l’obtenció d’hidrolitzats bioactius amb propietats antimicrobianes Beneficiaris:

 • Andres Pintaluba SA (líder)
 • Matadero Frigorífico del Cardoner SA

Organisme investigador:

 • URV
 • IRTA
 • UAB

Altres participants:

 • Bigas Alsina SA

Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 191.304,98€
Ajut: 155.209,70€
CELMEAT: Proposta preliminar de desenvolupament d’un Banc de línies cel·lulars, estudi de la seva expansió i prova de concepte de generació de ‘’carn in vitro’’ mitjançant impressió 3D Beneficiaris:

 • Cárnica Batallé SA (líder)
 • Selección Batallé SA

Organisme investigador:

 • IQS

Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 233.668,94€
Ajut: 189.580,46€
EXOVIEWER. Prototip per a la captura i monitorització d’espècies d’insectes exòtiques Beneficiaris:

 • Grup Gepork SA (líder)
 • Selección Batallé SA

Organisme investigador:

 • Eurecat

Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 83.595,84€
Ajut: 67.823,04€
FERTIECO. Implementació del compostatge hipertermofílic per a l’obtenció de fertilitzant de cultiu ecològic a partir de la fracció sòlida de purí porcí Beneficiaris:

 • Agropecuaria Catalana SCCL (líder) 
 • Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit SCCL
 • Grup Gepork SA
 • Selección Batallé SA
 • Embotits Salgot SA

Organisme investigador:

 • UVIC
 • ICRA

Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 246.506,92€
Ajut: 199.996,18€
MEATDERCLAS. Estandardització i validació d’una metodologia basada en l’espectroscòpia NIR com a mètode de referència per classificar els derivats carnis Beneficiaris:

 • Càrniques Illas Juli SLU (líder)
 • Joaquim Albertí SA

Organisme investigador:

 • IRTA

Altres participants:

 • FECIC

Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 164.257,60€
Ajut: 133.265,60€
MICOECUR. Prevenció i mitigació de la incidència de micotoxines en embotits curats Beneficiaris:

 • Joaquim Albertí SA (líder)
 • Noel Alimentaria SAU
 • Argal Alimentación SA

Organisme investigador:

 • IRTA

Altres participants:

 • FECIC

Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 246.511,63€
Ajut: 200.000,00€
MICOTOXHAM. Prevenció i mitigació de la incidència de micotoxines en pernil curat Beneficiaris:

 • Argal Alimentación SA (líder)
 • Esteban Espuña SA
 • Ramon Ventulà SA

Organisme investigador:

 • IRTA

Altres participants:

 • FECIC

Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 246.511,63€
Ajut: 200.000,00€
OPTIRUTPORC. Optimización de la fase inicial de la industria cárnica Beneficiaris:

 • Fortune Pig SL (líder)
 • Grup Baucells Alimentació SA

Participants no beneficiaris:

 • Piensos del Segre SA

Organisme investigador:

 • ITA Innova

Altres participants:

 • IA Sapiens Innovation SL

Coordinador: INNOVACC

 

Pressupost: 246.450,00€
Ajut: 199.950,00€

 

ORIGINMANURGY. Valorització de biogàs en granja de porcí procedent de la pròpia bassa de purins Beneficiaris:

 • RBS SL (líder)
 • Agropecuaria Catalana SCCL

Organisme investigador:

 • UVIC

Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 246.510,62€
Ajut: 199.999,18€
PROVEG. Estudi de nous ingredients proteics per al desenvolupament de noves bases vegetals Beneficiaris:

 • Embotits Salgot SA (líder)
 • Borges Agricultural & Industrial Nuts SAU
 • Myco Life SL
 • Betara SL
 • La Fageda Fundació

Organisme investigador:

 • Eurecat

Coordinador: INNOVACC

 

Pressupost: 240.745,08€
Ajut: 195.321,48€

 

REAQUA. Estratègies innovadores per a la reutilització d’aigües a la indústria càrnia: avaluació de les limitacions tècniques, econòmiques i reglamentàries per garantir-ne un ús segur i creació d’una guia tècnica de referència Beneficiaris:

 • Olot Meats SA (líder)
 • Matadero Frigorífico del Cardoner SA
 • Sala de Desfer i Magatzem Frigorífic J.Viñas SA
 • Matadero Frigorífico de Avinyó SA

Organisme investigador:

 • UVIC

Altres participants:

 • Sigmadaf Clarifiers SL

Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 214.157,74€
Ajut: 173.750,62€
SATURN. Obtenció de greix insaturat/saturat amb retalls d’especejament de carn per a productes d’alt valor afegit Beneficiaris:

 • Tripnet SL
 • Cárnica Batallé SA
 • Matadero Frigorífico del Cardoner SA

Organisme investigador:

 • Eurecat

Coordinador: INNOVACC

Pressupost: 168.540,00€
Ajut: 136.740,00€
VACOF. Análisis innovador de las canales de porcino Beneficiaris: 

 • Le Porc Gourmet SA
 • Fortune Pig SL

Organisme investigador:

 • Eurecat

Altres participants:

 • Inndeo Proyectos Industriales SL

Coordinador: INNOVACC

 

Pressupost: 246.488,16€
Ajut: 199.980,96€

 

 

INNOVACC també participa, sense ser beneficiari d’ajut, en 3 altres projectes presentats per diversos associats al clúster.

Amb el suport de: