Us mostrem els casos d’èxit publicats a la revista anual d’INNOVACC publicada el juny-2021

Estratègies sectorials per a la prevenció de la caudofàgia i per evitar l’escuat rutinari en porcí

Participants: Associació Catalana de Productors de Porci (PORCAT), Selección Batallé SA, Corporación Alimentaria Guissona SA – bonÀrea Agrupa, Granges Terragrisa SL, IRTA, INNOVACC.

Més informació. 


Automatització de tall de carn o derivats carnis per eliminar riscs d’accidents laborals i millorar productivitat i higiene

Participants: Esteban Espuña SA, Frigorífics Costa Brava SA, Tecnologia Mecànica i Elèctrica SLU (TÈMIC), IRTA, INNOVACC.

Més informació.


Sistemes innovadors per a classificar de manera objectiva productes carnis o preparats carnis

Participants: FECIC, Joaquim Albertí SA, Coopecarn Girona SLU, Noel Alimentaria SAU, Roler España SLU, IRTA, INNOVACC.

Més informació.


Aliments de 5a gamma amb base de proteïna càrnia per a la Gent gran (5-PROTEG)

Participants: Gastrogust Cuinats SL, Matadero Frigorífico del Cardoner SA (MAFRICA), EURECAT, INNOVACC.

Més informació.


Estratègies per obtenir carn de porc lliure d’olor sexual (Q-OLOR)

Participants: Selección Batallé SA, Grup Gepork SA, UPB Genetic World SL, Frigoríficos del Nordeste SA, Lenz Instruments SL, IRTA, INNOVACC.

Més informació.


Selecció de Duroc per a un model productiu de carn de porc tradicional i diferenciada (RODAPORK)

Participants: Grup Gepork SA, Serveis Turístics Les Cabanyes SLU, Industrias Cárnicas Montronill SAU, Escorxador Frigorífic d’Osona SA, Universidad de Murcia, INNOVACC.

Més informació.


Millora de la qualitat de productes carnis amb sensors òptics on-line

Participants: Argal Alimentación SA, Boadas 1880 SA, Embotits Salgot SA, Joaquim Albertí SA, UAB, Mecàniques Pujolàs SL, IRTA, Lenz Instruments SL, INNOVACC.

Més informació.


Desenvolupament de tecnologia òptica no destructiva per anàlisi de proporció magre vs greix en carns fresques i descongelades

Participants: Splendid Foods SAU, Lenz Instruments SL, INNOVACC.

Més informació.


Projecte europeu ACCELWATER

Participants: Matadero Frigorífico del Cardoner SA, UVIC, INNOVACC, junt amb altres 15 participants de diferents països europeus: Grècia, Itàlia, Alemanya, Holanda, Islàndia.

Més informació.


FLOORCLEANER. Sistema de neteja per a paviments en escorxadors i sales d’especejament amb un robot autònom 4.0

Participants: Cárnica Batallé SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Tecnologia Mecànica i Elèctrica SL, INNOVACC.

Més informació.


HAMCHAIN. Blockchain per garantir la traçabilitat en pernils curats

Participants: Artigas Alimentària SAU, Boadas 1880 SA, DTI Spain SL, INNOVACC.

Més informació.


SEC4SEC. Optimització del temps de assecat d’embotits curats mitjançant anàlisi de dades de minves i condicions ambientals

Participants: Embutidos Caula SL, Gestió de Projectes Vallbona SA, eSynapsing Intelligent Business SL, INNOVACC.

Més informació.


NOVONIR. Nova tecnologia NIR miniaturitzada de baix cost per a la determinació de paràmetres de qualitat in-situ al sector carni

Participants: Nulab Analítica Alimentaria SLU, Cárnicas Kiko SA, IRTA, Asociación clúster Agroalimentario de Navarra – Nagrifood, INNOVACC.

Més informació.


 

PORC-CAMB. Solucions innovadores de reducció de contaminació ambiental per a millorar el benestar animal en granges de porcí

Participants: Grup Sanejament Porcí de Girona (GSP), INNOVACC, Vilram SLU, Explotacions Artigas SLU.

Més informació.


ECOCARN. Extensió de la vida útil de derivats carnis de certificació ecològica, procedents de porcí i de boví

Participants: Carns de Confiança SL, INNOVACC, Embotits Salgot SA.

Més informació.


GENDUROC. Autentificació de productes porcins de raça Duroc mitjançant l’ús de marcadors genètics

Participants: Selección Batallé SA, INNOVACC, GEPORK.

Més informació.


INNOLEG.Sistemes innovadors per a la obtenció de la LegHemoglobina per a productes anàlegs de la carn

Participants: Esteban Espuña SA, INNOVACC, Coopecarn Girona SLU.

Més informació.


NUTRISCORE. Nous productes més saludables segons el nivell Nutriscore A,B,C,D,E

Participants: Joaquim Albertí SA, INNOVACC, Boadas 1880 SA, Embutidos Caula SL, Embotits Espina SAU, Rafael Baró SA.

Més informació.


C3. Noves fonts alternatives d’alimentació animal

Participants: Granjas Ecologicas SLU, INNOVACC, Splendid Foods SAU, Nutrex Pinsos SL.

Més informació.