18,20/10 i 3/11/2021 Curs de formació contínua: Neteja i desinfecció

L’objectiu del curs és aportar coneixements que permetin realitzar una planificació integral i eficaç de les activitats de neteja i desinfecció a les indústries alimentàries.
Tenir clars els conceptes bàsics de neteja, desinfecció i verificació de la seva eficàcia.

 18,20/10 i 3/11/2021

 9:00h a 13:00h (dies 18 i 20) – 9:00h a 14:00h (dia 3)

 Curs semipresencial. En línia i EA Empordà Finca Camps i Armet, s/n. Monells.

Organitza: 

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà a través de l’enllaç:
https://forms.gle/eJ76BsmiS6EAaqdL6

Més informació