21/10/2021 Jornada EN DIRECTE: ”Barcelona, capital de l’agroalimentació catalana”

Jornada sobre alimentació sostenible

 21/10/2021 9.00h a 14.00h Format telemàtic

La agroalimentació és un sector estratègic de la nostra economia integrat per gran quantitat d’elements que interaccionen i participen formant un ecosistema propi que evoluciona des de la producció primària, la industria de transformació, la comercialització i distribució fins arribar al consumidor final.

Cada dia podem disposar en la nostra taula dels aliments que ens nodreixen i dels quals gaudim perquè hi ha al darrera tota una cadena de valor diversa que es veu afectada per les noves tendències en el consum, els nous hàbits, les noves normatives i tot aquell factor que generi canvi i transformació.

La sostenibilitat o desenvolupament sostenible, entesa en les seves tres vessants (economia, medi ambient i societat) és un concepte que està inundant de forma progressiva i intensa tota la nostra societat. El nostre sector agroalimentari no és aliè a tal fet i ja està comportant canvis importants en totes les baules de la cadena de valor.

Com poder fer compatible el nostre model econòmic amb el medi ambient és un objectiu de la nostra societat, i això també afecta al nostre ecosistema agroalimentari. Green Deal i la seva concreció en l’estratègia Farm to Fork es tradueix en un repte de vital importància que generarà importants canvis en la cadena de valor, si bé ja tenim empreses que ho estan portant a terme amb èxit.

Com fer que l’entorn urbà i l’entorn rural generin línies d’enteniment, coordinació i sinèrgia tot generant objectius compatibles i que beneficiïn mútuament a ambdues parts. Fer que el vincle que genera el sector agroalimentari vaig més enllà tot generant ponts d’enteniment i acció comú.

En aquesta jornada intervindrà Fernando Ortega de l’empresa Servycat, socis d’INNOVACC.


PROGRAMA

Moderació de la Jornada: Sra. Ana Garcia Molina. Presidenta de la Comissió d´Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

9.00 h. Benvinguda

• Sr. Oriol Amat Salas, degà del Col·legi d’Economistes
• Sra. Conchita Villar Mir, degana del Col·legi d’Enginyers Agrònoms

9.15 h Presentació de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible

• Sr. Oriol Estela Barnet, Director del Pla Estratègic de l’Àrea Metropolitana

10.15 h La sostenibilitat com a objectiu complex

• Sr. Francesc Reguant Fosas, President de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de Catalunya. La sostenibilitat en el sector primari.
• Sr. Fernando Ortega Mediero, President de la Comissió d’Indústries Agroalimentàries del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya La sostenibilitat en el sector secundari

11.05 h Descans

11.15 h Construint llaços entre l’urbà i lo rural

• Sr. Josep Presseguer Gené, CEO Fruits de Ponent
• Sr. Oriol Estela Barnet, Director del Pla Estratègic de l’Àrea Metropolitana

12.00 h Taula Rodona sobre : Diverses vies del camp a la taula Contrast de visions i posada en pràctica sobre l’estratègia del camp a la taula

Moderadora del debat Sra. Mercè Raventós Santamaria. Delegada de Barcelona del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

• Sr. Cristòbal Colón Palasí President de la Cooperativa la Fageda
• Sr. Jaume Alsina Calvet President de Bon Àrea
• Sr. Jordi Valls i Riera Director de Mercabarna
• Sr. Míriam Soteras Perez Directora del Mercat Arrels

14.00 h Cloenda

Organitza: Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i Col·legi d’Economistes de Catalunya

Inscripcions