“LONCHA0DEFECT: Visión artificial para el control de defectos en lonchas de embutidos”

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2021.

Descripció del projecte: 

Amb l’ús de la tecnologia d’ INNDEO de visió artificial s’investigarà una sèrie de solucions per automatitzar el procés d’inspecció de qualitat en el llescat de productes carnis, testejant un nou sistema que permetrà inspeccionar la qualitat de cadascuna de les llesques de forma individual. i examinar si l’agrupació d’aquestes s’ajusta als paràmetres requerits.

La integració d’aquesta tecnologia en les línies de llescat permetria obtenir els següents avantatges per a la indústria càrnia:

1. Automatització del procés d’inspecció: Objectivació dels criteris de KO de les agrupacions, inspecció del 100% del producte llescat.
2. Ajust de la qualitat del producte en funció de client.
3. Reducció del risc d’envasament de producte contaminat.
4. Detectar defectes de preparació de la canal en el blocs de producte aigües amunt del llescat.
5. Tenir una base de dades d’imatges d’on extreure valors objectius per valorar la qualitat de la matèria primera que es llesca de cada proveïdor (% de greix, greix infiltrat, incidència de contaminació en proveïdors …)

L’objectiu:

L’objectiu principal d’aquest projecte és investigar una solució innovadora i tecnològica en el procés de detecció de contaminacions i defectes en el llescat de la indústria alimentària. En concret, es pretén establir un sistema de visió artificial per automatitzar el procés d’inspecció de qualitat en el llescat, testejant un nou sistema d’inspecció de qualitat per visió artificial a la zona de llescat de productes carnis curats i cuits.

Participants:

  • INNDEO Proyectos Industriales SL
  • Joaquim Albertí SA
  • Boadas 1880 SA
  • INNOVACC
Pressupost total aprovat Ajut aprovat
67.235,00 € 51.775,00 €

 

Amb el suport: