“SALADESP4.0. Tecnología 4.0. para sala de despiece de porcino”

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2021.

Descripció del projecte:

Les sales d’especejament s’encarreguen dels processos per aconseguir que les canals siguin especejades i els productes dipositats en els seus respectius compartiments en tan sols uns minuts aconseguint mantenir la cadena de fred i la qualitat microbiològica. A més, la gran heterogeneïtat dels productes carnis fa que el control i traçabilitat sigui vital per oferir un producte de qualitat i segur durant tota la cadena.

Aquest projecte preveu optimitzar el procés i evitar errors de classificació de producte, i així millorar la competitivitat de les empreses.

En aquest projecte hi participen els clústers alimentaris NAGRIFOOD (Navarra) i INNOVACC (Catalunya). Els clústers faran difusió de les tecnologies i resultats, als seus associats.

L’objectiu:

L’objectiu principal del projecte és investigar i trobar noves tècniques de control automatitzat de producte i traçabilitat en sales d’especejament. Per fer-ho el projecte es divideix en els subobjectius següents:

1. Trobar una solució via visió artificial per a poder processar i analitzar la informació, i classificar de forma automàtica i en temps real les diferents unitats de producte carni entre les diferents referències comercials per mitjà de tecnologia Deep.

2. Investigar una solució tecnològica per seguir la traça de les caixes amb un sistema de gravat de caixes mitjançant un codi de barres.

Participants:

  • Cárnicas Iruña SA
  • Matadero Frigorífico de Avinyó SA
  • Clúster Alimentario de Navarra NAGRIFOOD
  • INNOVACC
Pressupost total aprovat Ajut aprovat
61.890,00 € 44.908,00 €

 

Amb el suport: