“TERMOSELL40. Tecnologías de visión artificial para la detección de defectos en envases termosellados para el sector avícola’’

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2021.

Descripció del projecte: 

Recentment, el Ministeri d’Indústria ha aprovat el finançament del projecte TERMOSELL40, destinat a la investigació industrial sobre l’aplicació de tecnologies de visió artificial per aportar solucions efectives que millorin els processos d’envasament del sector agroindustrial.

En aquest projecte hi participen els clústers alimentaris NAGRIFOOD (Navarra) i INNOVACC (Catalunya). Els clústers faran difusió de les tecnologies i resultats, als seus associats.

L’objectiu: 

L’objectiu del projecte és el desenvolupament d’un equip pilot per part de l’empresa  INNDEO (associada a INNOVACC) per a la detecció de problemes de qualitat en safates de pollastre segellades amb calor d’acord amb els criteris de qualitat del Grupo AN.

Això facilitarà la detecció automàtica de la contaminació en l’àrea de segellat tèrmic, defectes de soldadura com obertures i/o plecs, així com la detecció de cossos estranys (hematomes, plomes) a l’interior dels envasos, la qual cosa comportarà un augment de la qualitat dels productes que arriben al consumidor.

Participants: 

  • AN, S.COOP. (GRUPO AN)
  • INNDEO Proyectos Industriales SL
  • INNOVACC
  • Clúster Alimentario de Navarra NAGRIFOOD
Pressupost total aprovat Ajut aprovat
67.733,00 € 52.685,00 €

 

Amb el suport: