Resum del projecte “COLORO3. Eliminació del color de les aigües residuals industrials d’un escorxador mitjançant oxidació avançada”

Objectiu: Eliminació del color de l’aigua residual depurada amb procedència de la sang del procés i reutilització de l’aigua per a neteges de camions.

Antecedents

El projecte s’ha executat a Frigorífics del Nordeste SA (NORFRISA) per la seva implicació al medi ambient i reducció de la petjada hídrica.

Frigorífics del Nordeste SA (NORFRISA), és un escorxador dedicat exclusivament al sacrifici de porcs participa en aquest projecte, com a escorxador representatiu d’altres escorxadors que voldrien resoldre la mateixa problemàtica, molts d’ells situats a Catalunya.

NORFRISA va ser fundada el 1972, actualment en col·laboració amb Cárnica Batallé SA i Frigoríficos Unidos SA, amb una participació del 50% cadascuna.

Disposen d’unes instal·lacions modèliques de més de 16.000 metres quadrats que els permeten sacrificar 10.000 porcs al dia, amb una velocitat de cadena de 650 porcs per hora. El producte principal són les canals de porc i com a productes secundaris s’obtenen les despulles blanques (estómac, intestins) i les despulles vermelles (ronyons, cors, llengües, fetges). L’empresa exporta per tot el món.

En general, als escorxadors, es registra la presència de sang a tots els abocaments i depenent del sistema de recuperació de l’escorxador, es poden trobar diferents escenaris de tractament d’aigües residuals en tractar-se.

Els efluents contenen altes concentracions de compostos orgànics, nitrogen, patògens i altes temperatures.

A la indústria càrnia és difícil estandarditzar el procés no només a nivell mundial, sinó a nivell de la mateixa indústria, per a l’abocament d’aigua és variable i no és constant durant el dia.

Bases d’estudi

NORFRISA realitza un tractament de depuració d’aigües residuals, complint amb la normativa d’abocament de canals públics establerta per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Per aquest estudi ens basem en el concepte bàsic de:

 • Ozó en sang: Ozonoteràpia
 • Ozó en aigua potable: Ozó

Ozonoteràpia

 • En l’ús mèdic, l’ozó que es fa servir és una barreja d’O2 O3, també anomenada Ozó Mèdic.
 • A l’Ozó Mèdic de l’O3 es troba present en concentracions 30 vegades inferiors respecte a l’ús industrial (1 a 40 mg/ml d’Oxigen).
 • L’ozó a l’entrar en contacte amb la sang, reacciona amb els àcids grassos insaturats convertint-los en ozónid i després en peròxids. El ferro de la sang actua com a catalític. (L’Ozone Medical: production, posolgie, modes d’applications clíniques, 1938; Autor: Aubourg P).
 • Millora del metabolisme de l’O2 a nivell dels glòbuls vermells perquè indueix un augment en l’ús de la glucosa, en la ruptura dels àcids.
 • Efecte sistèmic antibacterià i antiviral a causa de la discreta formació de peròxids.

Ozó

 • Capacitat d’oxidació d’ozó amb el ferro de la sang dels animals processats i que donen color a l’aigua residual. (1 gr d’O3 oxida 12:44 gr de Fe 2+)
 • Capacitat per eliminar bacteris i virus intermediaris permanent a l’aigua (elimina Escherichia coli en un 99% amb ozó: unes 700 vegades més eficaç que el clor lliure)
 • Capacitat per dissociar-se en oxigen evitant impactes sobre el medi ambient

Estudi i resultats

Es va realitzar un tractament d’ozó amb temps de retenció, diferents volums d’aigua i diferents qualitats d’aigua, obtenint resultats molt satisfactoris.

 • Millorant la qualitat de l’aigua per al seu ús en neteja de camions: Sòlids en suspensió, amoni, Escherichia Colis….
 • Reducció 100% del color.
 • Reduir la petjada hídrica de l’aigua a l’escorxador en poder utilitzar l’aigua per netejar camions
 • Reducció del consum d’aigua
 • Reducció de costos d’aigua potable
 • Reducció de costos de cànon d’aigua residual depurada

Depuradora de Norfrisa i resultats representatius visuals de color


Veure notícia projecte


Amb el suport d’:

Línia d’ajut “Reforç competitiu” 2020