Ajuts per projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci (NON) 2021


Aquí trobareu tota la informació dels ajuts per la subvenció de projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci (NON) 2021


Què se subvenciona?
La realització de projectes per al desenvolupament de noves oportunitats de negoci.

Qui pot ser beneficiari?
Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
S’entén per empresa: aquella entitat que exerceixi una activitat econòmica i que estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Disposen de puntuació addicional les empreses associades a clústers aceditats pel Programa Catalunya Clústers (com ho és INNOVACC).

Quin és el període de presentació de la sol·licitud?
Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació fins a les 14:00 hores del dia 22 de novembre del 2021.