Convocatòria AEI ( Agrupacions Empresarials Innovadores ) 2021 – Pla de recuperació “Next Generation”

 


Aquí trobareu tota la informació per la Convocatòria AEI 2021 NG


Línies d’ajut

Projectes col·laboratius mínim 3 socis + AEI (criteri intern INNOVACC)

  • Estudis de viabilitat tècnica (Línia 2):

Participants: únicament AEIs
Puntuació addicional: 2 o més AEI participants.

  • Projectes de Tecnologies digitals (Línia 3):

Participants: AEIs i associats a les AEI (mín. 2 PIMES + AEI sol·licitant)
Pressupost PIMES: mín.30% (50% criteri INNOVACC)
Puntuació addicional: participació 1 start up (<5 anys), participació 3 PIMES, i 2 o més AEI.

Despeses subvencionables: Personal tècnic*, col·laboracions externes**, viatges.

*Requisits del personal tècnic:
– Nº de cotització de la SS de l’ 1 al 3.
– Estudis mínims: FP de grau superior (cal que els estudis estiguin finalitzats)
– Cost hora màxim: 50 €/hora
** col·laboracions externes: 3 ofertes si es superen els 15.000 euros

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?
Convocatòria oberta fins al 18 de novembre de 2021.