ICEX NEXT (antic PIPE)

Objectiu: Promoure les activitats de promoció de la internacionalització.
Termini: 31 de desembre del 2021
Beneficiaris: PIMES espanyoles en concurrència competitiva.
Condicions dels beneficiaris:
 1. Facturació de més de 100.000 euros (límit no aplica a noves empreses emergents de base tecnològica, startups).
 2. Tinguin producte o servei propi que pugui ser comercialitzable internacionalment. En el cas d’empreses de serveis, que es prestin a l’exterior.
 3. Tinguin marca pròpia.
 4. No haver participat a ICEX NEXT o PIPE (excepte si va ser abans del 2002, o té presència important al Regne Unit i van ser beneficiàries abans del 2015).

S’EXCLOUEN filials d’empreses estrangeres, associacions i fundacions.
Avaluació integral del pla de negoci de l’empresa, inclosa la capacitat financera del projecte estratègic: anàlisi de model de negoci (gratuït).

Requisits dels beneficiaris:

EXCLUSIVAMENT PER A PIME, amb producte i servei propi.

És un programa amb una durada de 24 mesos, adreçat a les empreses que comencen la seva activitat exportadora.

Despeses elegibles per valor de 33.333 €, subvencionades per ICEX al 60%.

-Assessorament d’un consultor per dissenyar un pla de negoci internacional i en aspectes que facilitin la competitivitat internacional.
-Acompanyament per introduir-se en nous mercats.
-Oferta de serveis a la mida del seu procés exportador
-Transformació digital al comerç electrònic transfronterer
-Contractació de personal per al departament d’exportació (estructura)

Club ICEX Next: atorga un tractament preferent per a serveis personalitzats a destinació i interlocució permanent amb ICEX i xarxa d’ofcomes.

30% de descompte addicional en serveis personalitzats per a empreses del Club ICEX Next

Despesa elegible

Per tal d’entendre millor com aprofitar l’ajuda d’ICEX Next al màxim dins l’estratègia d’internacionalització de l’empresa com a entitat que assumeix factures per import de 30.000 euros.

En conseqüència, conforme al manual de justificació de despeses elegibles, que obliga a certa publicitat i visibilitat del Feder les possibles despeses a presentar són:

 1. Investigació de mercats:

– Estudi de mercat, viabilitat, implantació.
– Compra de documentació de comerç exterior adquirida a tercers.
– Estudis dirigits a superar una barrera comercial d’entrada (previ vist bo de ICEX).

 1. Publicitat:

– Creativitat de material utilitzat a l’exterior i adaptació o traducció del ja existent.
– Cost d’inserció a mitjans estrangers.
– Publicitat a internet.

 1. Material de difusió (promoció):

– Elaboració i impressió de catàlegs, fulletons, cartells, carpetes de premsa (inclòs en suport magnètic).
– Expositors punt de venda.
– Disseny d’envasos, etiquetes i embalatges.
– Cost de donar a l’empresa a portals comercials a internet.
– Despeses de traducció de textos relacionats amb el material promocional.

 1. Viatges de prospecció:

– Borsa de viatge a destins exteriors del 50% per a treballadors exclusivament de l’empresa beneficiària.
– Prèvia aprovació d’ICEX, viatges de prescriptors.

 1. Participació com a expositor a fires:

Participació individual, com a expositor o assistent.

Participació en espai de distribuïdor.

– Drets d’inscripció i registre.
– Lloguer d’espai.
– Cost d’inserció en catàleg de fira.
– Decoració.
– Manteniment d’espai.
– Hostesses i intèrprets.
– Bosses de viatge.

 1. Accions promocionals:

– Promocions punt de venda.
– Promocions al canal.
– Exposicions puntuals.
– Participació en concursos o certàmens de qualitat.
– Seminaris, demostracions, jornades tècniques.
– Contractació d’agència de relacions públiques.
– Accions per Internet (sempre en llengua estrangera).

 1. Protecció de propietat intel·lectual i industrial:

– Registre internacional de patents i marques, arbitratge internacional, cerca de nom, vigilància de marca.
– Homologació davant de clients o organismes públics i privats a l’exterior.
– Certificació de qualitat per a l’estranger.
– Certificats ISO emesa per entitat al país de destinació a Espanya (en aquest cas, amb acord de reconeixement).
– Despeses de traducció.

 1. Altres despeses (no explícitament excloses seran analitzades cas a cas).
 2. Consultor homologat per ICEX.
 3. Col·laborador extern (contracte, ajut màxim de 6.000 euros, altres requisits).

En resum. els conceptes de despeses elegibles són molt variades i estructurant bé les despeses amb factures per import de 30.000 euros que es puguin justificar i certificar conforme al programa ICEX Next.

Més información: https://icexnext.es/