Canviem de nom, ara ens diem “INNOVACC CLÚSTER CATALÀ DE LA CARN I LA PROTEÏNA ALTERNATIVA”

Durant l’Assemblea General del clúster, celebrada el 21 de desembre de 2021 a la Vall de Bianya, s’ha aprovat el canvi de nom de l’entitat que passa a ser “INNOVACC CLÚSTER CATALÀ DE LA CARN I LA PROTEÏNA ALTERNATIVA”.

L’àmbit d’actuació del clúster ha anat evolucionant, degut a l’extensió d’oferta de productes de les empreses associades. La majoria dels productes que s’ofereixen són de carn de porc, però s’han anat incorporant tot tipus de productes carnis (vedella, xai, pollastre, gall d’indi, etc) i també anàlegs de carn (base vegetal i altres).

Els darrers anys, des del clúster s’ha acompanyat als socis en diversos projectes relacionats amb la proteïna alternativa (anàlegs carnis, alimentació amb insectes, carn de laboratori, etc) i aquest tipus de projectes han anat augmentant progressivament. Avui dia, molts dels associats ja estan oferint al mercat aquests productes.

Per aquest motiu el clúster ha iniciat un procés de creixement l’any 2021, per a acollir noves empreses i agents d’entorn del sector de la proteïna alternativa (proteïna vegetal, proteïna de laboratori “carn cultivada”, altres fonts de proteïna) mantenint la mateixa activitat en el camp de la proteïna càrnia.

Amb el canvi de nom es formalitza un creixement del clúster, que ja s’havia produït de manera natural, esperant que INNOVACC sigui un referent els propers anys com a Clúster de la Carn i la Proteïna Alternativa.

En aquest sentit, l’Assemblea General de socis d’INNOVACC van aprovar la modificació d’Estatuts i de Reglament de Règim Intern incorporant el canvi de nom i d’àmbit d’actuació de l’associació.