3-24/02/2022 El gran repte de l’etiquetatge

3, 10, 17 i 24 de febrer 9.30 a 12.30 h En línia

Aquest curs és un taller teòric i pràctic que s’adreça a responsables tècnics d’indústries alimentàries. Es
relacionaran els continguts amb exemples pràctics d’acord amb els interessos i sectors d’activitat
representats.

El sector alimentari té una sèrie de requisits normatius, entre els quals els que es refereixen a
l’etiquetatge.
Malgrat la legislació és coneguda per a tots no sempre és fàcil d’interpretar i sorgeixen molts dubtes.
Quina és la denominació del nostre producte? Com hem d’enumerar els ingredients? Si una matèria
primera porta additius, els hem d’indicar a l’etiqueta? Com indiquem els al·lèrgens? Podem dir que n’hi
pot haver traces “per si de cas”? Hem d’indicar la quantitat neta? I si envasem per unitats? Qui ha de
constar com a responsable del producte? I si l’elabora un altre per a mi? És obligatori indicar els valors
nutricionals dels productes i com els determinem? Podem dir que el nostre producte és “natural” o
“artesà”? Hem d’indicar la caducitat o el consum preferent?

Organitza:

Més informació