Acta Assemblea General d’INNOVACC 21/12/2021

Data:      21 de desembre de 2021
Lloc:       
Hostal de Ca l’Enric (Vall de Bianya – La Garrotxa)
Durada:  10:00h – 14:00h (es constitueix l’assemblea en segona convocatòria)

Ordre del dia:

1. Entrega Premis INNOVACC 4a i 5a edició.
2. Despatx de presidència.
3. Pla d’accions 2022 (inclou Pla accions Proteïna Alternativa).
4. Principals novetats sobre projectes impulsats.
5. Ratificació sol·licituds d’ajuts.
6. Estat comptes 2021 i Pressupost 2022.
7. Renovació Junta Directiva.
8. Canvi de Reglament de Règim Intern.
9. Modificació d’estatuts i de la denominació de l’associació.
10. Ponència RODAPORK. Selecció de Duroc per a un model productiu de carn de porc tradicional i
diferenciada (Guillermo Usero, Universidad de Murcia)
11. Ponència TH_CARN_4.0. Anàlisi i Optimització de les condicions tèrmiques i higromètriques dels
processos de la indústria càrnia (Xavier Albets – AKO, Josep Comaposada – IRTA)
12. Ponències proteïna alternativa:
“De la regeneració de teixits humans a la carn cultivada” Arnau Pla (Institut Químic de Sarrià –
Universitat Ramon Llull)
“Proteína vegetal, mucho más que una tendencia” Roselyne Chane (Alimentos Sanygran)
13. Precs i preguntes.
14. Informacions sobrevingudes.
15. Aprovació de l’acta de la sessió

 

0-Presentació_AG_INNOVACC_21des2021

1-Acta Assemblea General INNOVACC 21des2021

8-Reglament de règim intern d’INNOVACC 2021-12-21

9-Estatuts_INNOVACC_2021-12-21