Estudi “La proteïna alternativa com a driver de canvi a la indústria alimentària a Catalunya”

El dia 23 de febrer del 2022 es va presentar l’estudi “La proteïna alternativa com a driver de canvi a la indústria alimentària a Catalunya”.

Us animem a descarregar el document i mirar el vídeo de la sessió del dia de la presentació.