Ajuts de la Cambra de Comerç a les pimes: InnoCámaras, Indústria 4.0, Sostenibilitat

La convocatòria de cada programa es publicarà al BOP de Girona el dia 4 de març, i l’inici de la presentació de sol·licituds serà a partir del dia 14 de març a les 9h, a través de la Sede Electrònica. És important que tingueu en compte que l’admissió serà per rigorós odre d’entrada de les sol·licituds, i la justificació de les implantacions realitzades serà el 31 de desembre de 2022.

  • Per fer les sol·licituds necessitareu presentar la següent documentació: Targeta d’identificació fiscal, DNI del responsable de l’empresa, Poders del responsable de l’empresa i entregar l’annex II de declaració responsable.

Com a novetats d’aquesta Convocatòria 2022 és que tenim un nou programa, el de Sostenibilidad, i que les subvencions passen d’un 40% a un 50%.

  • Programa InnoCámaras: subvenciona un 50% de projectes d’innovació d’empresarial (fins a 7.000€), i on s’inclou consultoria, sense que hi hagi d’haver una implementació. Aquest any disposem de 9 places.
  • Programa Industria 4.0: subvenciona un 50% de la implantació de software al núvol (fins a 20.000€), però també hi ha la possibilitat de que sigui elegible algun tema de maquinària que tingui algun software enllaçat. Aquest any disposem de 8 places.
  • Programa de Sostenibilitat: subvenciona un 50% de projectes d’innovació per aconseguir un creixement econòmic sostenible (fins a 7.000€). Aquest any disposem de 7 places.

És important tenir en compte, que al programa Industria 4.0 només es poden apuntar empreses del sector industrial (amb CNAEs d’indústria que es mostren a continuació), però els altres dos programes està obert a tot tipus de PIME. Malauradament, aquest any només podran participar les empreses de la demarcació de la Cambra de Girona i de Palamós. S’exclou la Cambra de Sant Feliu de Guíxols.

Actividades según la CNAE-2009
Sección Divisiones
B Industrias extractivas 05-09
C Industria manufacturera 10-33
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 35
E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 36-39

 

Anexo-IV.-Guia-Empresa-Gastos-elegibles-y-justificacion-Sostenibilidad

Anexo IV. Condiciones de participación, justificación y gastos elegibles de la Fase de Ayudas

Modelo 01. Catálogo de proyectos tipo