És l’hora del BIOGÀS

Diversos factors configuren una posició favorable, per fi, a favor del BIOGÀS.

– L’augment de preus de l’energia ha suposat la recerca de fonts alternatives als combustibles fòssils. El Biogàs és una font per obtenir combustible de qualitat a bon preu.

– La UE s’ha posat com a objectiu prioritari que el 40% del Gas sigui d’origen renovable el 2030, i disminuir la dependència de Rússia (i d’Algèria). Els fons Next Generation hi han d’ajudar significativament.

– Aquests fons europeus volen ser un estímul per a la transició energètica i per a l’economia circular i el Biogàs és un dels seus objectius. En els propers dies, a través del Institut Català d’Energia (ICAEN), ha de sortir una convocatòria d’ajuts per a promoure el desenvolupament d’instal·lacions de Biogàs.

– El Biogàs purificat, permet obtenir Biometà per injectar-lo a la xarxa de Gas Natural, no essent necessari que la producció del Biogàs i el punt final de consum estiguin situats físicament al mateix emplaçament.

– El preu del CO2 ha disparat el preu del Gas Fòssil, per contra el Biogàs és renovable i en el Balanç el CO2 és negatiu.

– A l’Estat Espanyol no ha aparegut en escena mentre que per contra, a la resta d’Europa la tecnologia ja està molt madura. S’estima un potencial de 10.000 plantes per al 2030.

– La indústria alimentària té una posició privilegiada per compatibilitzar la producció de Biogàs i l’autogestió dels residus i purins.

Foto:Biogàs ENUSA

Per contra, encara ara, l’excessiva regulació i la infinita tramitació administrativa suposen un fre i desincentiven les oportunitats d’inversió.

Els socis d’INNOVACC, EMA. Depuració i Enginyeria de l’Aigua, S.L. (www.bentec.cat) us podran ajudar a desenvolupar el projecte i Gestió de Projectes Vallbona, S.L. (GEDPRO) (www.gedprosl.com)  a sol·licitar els ajuts i incentius econòmics i fiscals per a dur-ho a terme.