Anàlisi de l’automatització del procés d’aportació de magres i greixos per a fer les formulacions d’embotits, amb sistemes de classificació en línia i robòtica

Molts dels productes elaborats curats, com els embotits, es produeixen a partir de retalls de carn (magres), principalment a partir de carn de porc.

En l’elaboració de productes curats, el control del contingut de greix és de vital importància per garantir l’homogeneïtat i la qualitat del producte final. D’altra banda, l’excés de carn magra en la formulació representa una pèrdua econòmica important. En els darrers anys, han aparegut tecnologies per determinar i controlar el contingut de greix del lot en línia. Degut al seu cost inicial, aquestes tecnologies no estan a l’abast de tothom.

Recentment s’ha portat a terme l’adaptació i la validació de la tecnologia d’Inducció Magnètica per l’anàlisi de magres en línia (TRIMSCAN). Aquesta tecnologia ha estat inicialment desenvolupada per Lenz Instruments per a la classificació de pernil fresc segons el contingut de greix i per determinar el contingut de sal després del procés de salat i en el producte ja curat (HAM Inspector II).

Els resultats obtinguts han determinat que la inducció magnètica pot determinar el contingut de greix amb una precisió similar als equips actuals a una fracció del seu cost. D’altra banda, els equips d’inducció magnètica de LENZ ocupen un espai molt reduït a la línia i tenen un cost de manteniment molt reduït.

L’escàner TRIMSCAN s’ha instal·lat a una línia de producció d’embotits curats i forma part del procés de automatització total de la línia.