Es convoquen els ajuts per a Inversions en eficiència energètica i Energies renovables per part del DACC i el MAPAMA

OBJECTIU Inversions per a la millora de l’eficiència energètica en edificis, naus i instal·lacions auxiliars d’explotacions agrícoles i ramaderes, així com la valorització energètica de fems i de biomassa agrícola.
BENEFICIARIS
  • Titulars d’una explotació agrícola o ramadera.
  • Inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, que integrin un mínim de cinc titulars d’explotacions i qualsevol organització o associació de productors reconeguda, els membres dels quals siguin titulars d’una explotació agrícola o ramadera.
  • Consorcis o altra forma de col·laboració publico-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús comú i en benefici d’explotacions agrícoles i ramaderes concretes.

 

QUANTIA

   
Actuació Concepte Beneficiaris Import Inversió mínima Intensitat màxima ajut
Actuació 1. Eficiència energètica en instal·lacions agrícoles i ramaderes.

a)

c) o inversions col·lectives

50.000 €

150.000 €

10.000,00€/projecte d’inversió 30% del cost elegible
Actuació 2. Valorització energètica de fems i biomassa agrícola. Plantes de biogàs

a)

c) o inversions col·lectives

260.000 €

1.950.000 €

15.000,00€/projecte d’inversió 45% del cost elegible
Biomassa agrícola 975.000,00 €

 

L’assignació pressupostària prevista per a cada programa, es distribuirà en tres anualitats: 2021, 2022 I 2023. L’assignació total pel Programa d’ajuts a inversions en eficiència energètica i energies renovables: 25.000.000 €.

Distribució del pressupost inicial (anualitat 2021) es mostra la següent taula:

Comunitat Autònoma Repartiment pressupostari (€)
Andalusia 2.116.773
Aragó 672.042
Astúries 108.063
I. Balears 69.013
Canàries 99.318
Cantabria 58.898
Castella – La Manxa 1.282.002
Castella i Lleó 648.332
Catalunya 922.059
C. Valenciana 478.770
Extremadura 598.778
Galícia 724.673
C. Madrid 46.524
Murcia 249.290
Navarra 118.579
País Basc 72.772
La Rioja 79.492
Total 8.345.378

 

El termini de presentació de sol·licitud és fins el 29 de juny de 2022.

El termini d’execució de la inversió és des de la data de sol·licitud fins a l’1 d’abril de 2024.