IX edició del Premi Ruralapps 2022

El termini per a la presentació de candidatures finalitzarà el 18 de juliol (inclòs).

Aquí trobareu la convocatòria, les noves bases reguladores  i infografia del premi.


Per a més informació podeu consultar:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/dar_innovacio_sector_agroalimentari/premi-ruralapps/  

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/premis-ruralapps


Servei d’Innovació Agroalimentària
Subdirecció General de Transferència i Innovació Agroalimentària
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Generalitat de Catalunya