Kit Digital-Convocatòria d’ajudes destinades a la digitalització d’empreses del segment II (entre 3 i menys de 10 empleats)

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu al nivell de maduresa digital de les empreses beneficiàries a través de les solucions dels agents digitalitzadors.

El Kit Digital està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d’euros i té per objectiu fomentar la digitalització de les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació.

SEGMENTS DE BENEFICIARIS Import bo digital
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 6.000 €

Requisits de participació:
Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació del Segment II (entre 3 i menys de 10 empleats), el domicili fiscal dels quals estigui ubicat en territori espanyol, que acreditin el compliment dels requisits establerts als articles 7 i 8 de les Bases Reguladores i l’apartat segon de la Convocatòria.

Les sol·licituds les presentaran el sol·licitant, el seu representant legal o un representant voluntari que compti amb la seva autorització únicament a través del formulari automatitzat. No s’admetrà la presentació de sol·licituds a través de mitjans diferents del formulari habilitat a la Seu Electrònica de Red.es.

  • Termini de presentació de sol·licituds: FINS AL 2 DE SETEMBRE DE 2023, a les 11:00h.

  • Podeu consultar aquí les bases reguladores de l’ajut publicades al BOE.


Contactes
Servicio de soporte funcional de la Convocatoria
Ofrece información sobre las Bases de la Convocatoria.
Teléfono: 900909001
Email: info@acelerapyme.gob.es

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 18:00h


Servicio de soporte técnico de la Sede Electrónica de Red.es
Ofrece asistencia sobre el funcionamiento y requisitos técnicos de la Sede Electrónica de Red.es.
Teléfono: 901 904 060 / 919 343 677
Email: soporte.sede@red.es

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 18:00h