Nou projecte Europeu aWISH: control automatitzat durant el sacrifici, del benestar de pollastres i porcs

El Grup Batallé, la Universitat Autònoma de Barcelona i el clúster INNOVACC formen part del consorci i participaran en un dels 6 grups pilot del projecte, dedicat al benestar de porcí.

Al centre del projecte aWISH (Animal Welfare Indicators at the SlaughterHouse) hi ha el seguiment automatitzat i a gran escala d’indicadors de benestar animal per quantificar l’estat de benestar a la granja, durant la (des)càrrega, el transport i el sacrifici. Es desenvoluparan i es provaran nous sensors i els acompanyaran eines i algoritmes de decisió d’intel·ligència artificial per mesurar aquests indicadors, de manera que les dades es puguin recollir de manera contínua i automàtica. L’objectiu és utilitzar aquestes dades per donar feedback i consells sobre bones pràctiques als responsables dels pollastres i els porcs al llarg de la seva vida (granger, transportista, escorxador). Aquest enfocament es desenvoluparà i s’avaluarà amb la col·laboració estreta de tots els actors implicats, des dels ramaders fins als responsables polítics i els ciutadans.

El projecte aWISH està finançat per la Comissió Europea mitjançant el programa Horizon Europe i s’executarà a partir de l’1 de novembre de 2022, amb una durada de 4 anys. El projecte està liderat per ILVO (Institut de Recerca de Flandes per a l’Agricultura, la Pesca i l’Alimentació, Bèlgica) i compta amb 24 socis de 13 països europeus. Al nucli del projecte hi ha 6 grups pilots regionals de producció de pollastre i porc, repartits per Europa (FR, PL, ES, NL, AT, RS), on es provaran i validaran els desenvolupaments de l’aWISH.

El projecte es centra en pollastres i porcs d’engreix per diversos motius. Tots dos sectors són segments econòmics molt importants de la UE i de la producció mundial d’aliments. Tanmateix, també tracten un gran nombre d’animals, que requereixen una atenció individualitzada per optimitzar el seu benestar. Els pollastres d’engreix i els porcs són els animals de granja sobre els quals els ciutadans de la UE han mostrat més preocupació en relació al seu benestar. A més, el seguiment individual del benestar d’aquests animals a la granja és difícil i requereix molt de temps. Amb els mètodes automatitzats concentrats en una ubicació central, com és l’escorxador, podem ajudar a superar aquest repte. A partir dels resultats que s’obtinguin al projecte amb aquests dos tipus d’animals de granja, esperem una aplicació dels coneixements i la tecnologia a altres tipus de bestiar productor de carn, com ara vedella, galls dindis o ànecs.

L’aWISH utilitza un enfocament multi-actor centrat en l’acceptabilitat dels usuaris i la creació conjunta amb les diferents parts interessades. Els 6 experiments pilot (vegeu el mapa) estan dirigits per equips multidisciplinaris i desenvoluparan i provaran noves tecnologies de control del benestar animal, recopilaran les dades necessàries sobre el benestar dels animals a la seva regió específica i provaran l’eina de retroalimentació aWISH. A més d’aquesta avaluació del benestar animal, també es realitzarà una avaluació ambiental per detectar sinergies i minimitzar els possibles compromisos entre la millora del benestar animal i els impactes ambientals. S’exploraran combinacions d’opcions innovadores de benestar animal amb una alta eficiència ecològica i un consum reduït de recursos al llarg de tota la cadena de producció. Es desenvoluparà un catàleg d’indicadors de benestar animal per a qualsevol part interessada que els faci servir, per avaluar el benestar dels porcs  i dels pollastres d’engreix. També es redactaran guies de bones pràctiques que ajudaran els actors externs a desplegar les tecnologies aWISH i l’eina de retroalimentació i millorar el benestar animal a tot Europa.

Els socis espanyols, tots ells ubicats a Catalunya, d’aquest projecte són:

 

  • Selecció Batallé SA – BATALLÉ GRUP (porcs i producció de porcs).
  • Universitat Autònoma de Barcelona UAB (universitat i institut de recerca).
  • INNOVACC Clúster català de la carn i la proteïna alternativa amb més de 120 membres de tota la cadena de valor de la carn i la proteïna alternativa (ramaderia, escorxadors, sales de desfer, elaboradors de producte, fabricants de maquinària, serveis logístics, fabricants d’additius, tractament i valorització de subproductes, enginyeries, consultories, laboratoris sanitaris i solucions d’higiene…) a més d’institucions relacionades amb el sector situades a l’entorn de les empreses (universitats, cambres de comerç, centres de recerca, associacions professionals…).

El Departament de Ciència Animal i dels Aliments que es troba a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) aposta per la innovació i el desenvolupament del coneixement en les àrees de Ciència Animal, Seguretat Alimentària i Tecnologia dels Aliments. Els participants de la UAB han realitzat investigacions en diversos aspectes relacionats amb el benestar animal, entre els que destaquen (1) problemes de benestar durant el transport i el sacrifici; (2) mètodes d’avaluació del benestar a les explotacions ramaderes; (3) comportament social; (4) comportament maternal i mortalitat neonatal i (5) valoració del dolor en diverses espècies d’animals…

La UAB participarà en diverses tasques del projecte, algunes com a líder i altres com a soci. Aquestes tasques consisteixen en la revisió sistemàtica de la informació científica existent, inclosos els resultats de validació i la precisió de les tecnologies proposades. La informació obtinguda dels indicadors mesurats es reunirà per obtenir un catàleg per a porcs i pollastres d’engreix. El catàleg inclourà una llista d’indicadors de benestar, una descripció de la metodologia i les possibles tecnologies per mesurar cada indicador, i qualsevol informació addicional necessària per poder seleccionar i/o avaluar el catàleg.

La UAB també donarà suport amb les dades automatitzades i recollides de manera rutinària per al seguiment del benestar del porc/pollastres als centres pilot i s’analitzaran les cadenes de subministrament per investigar i il·lustrar el seu potencial per millorar el benestar animal en les diferents etapes de producció (en granja, , transport i sacrifici) i a nivell de granja. Així mateix, participarà en el panell d’experts que tindrà la funció de recuperar i compartir la informació generada sobre tecnologia, processos, pràctiques ramaderes, indústria, regulació sectorial i mercats, o societat i percepcions.

S.BATALLÉ liderarà el grup pilot de porc a Espanya amb la UAB com a co-líder científic. Les tecnologies necessàries d’alt nivell de TRL (≥ 7) s’instal·laran a l’escorxador participat per Batallé per a la recollida de dades. Es desenvoluparan i provaran tecnologies noves amb TRL entre 2 i 5 i es posaran a prova in situ. Algunes de les tecnologies estudiades seran: sistemes de càmeres per a lesions cutànies, genolls inflats/bursitis i contusions de llom, sistemes d’àudio per a la detecció de vocalització d’estrès direccional, sensors d’activitat per a valorar l’estrès, sistemes de monitorització amb càmeres per a la valoració de tinció de llàgrima, sistemes automàtics de control de pulmons i fetge, etc.

INNOVACC és l’encarregat de coordinar les tasques dedicades a la comunicació, difusió i explotació, que té com a objectiu promoure la interacció amb tots els agents implicats (de la granja fins a la taula) per garantir la compartició i transferència de coneixement mitjançant una comunicació i difusió clara, i la posterior explotació dels resultats del projecte a nivell europeu.

Els objectius del projecte estan en sintonia amb la preocupació social pel benestar dels animals que manifesten cada cop més ciutadans a molts països Europeus.


Disclaimer
Funded by the European Union (grant agreement n°101060818). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the granting authority. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.