Productos Valent, S.A.

Productos Valent SA, és una empresa de més de 80 anys d’ història, forma part d’ un dels grups carnis més importants de la província de Girona, una empresa amb clara voluntat exportadora, això sí sense deixar de banda el mercat català i espanyol.

Amb una combinació de tradició i la mes avançada tecnologia, ofereixen una àmplia gamma de productes entre els quals el Pernil Serrano és el més representatiu.

https://www.valent.es/