Projecte GO CLASCUIT: Desenvolupament d’una eina de decisió per optimitzar la classificació del pernil fresc i millorar el rendiment del procés d’elaboració i la qualitat del pernil cuit

Data d’inici: 01/06/2020
Data fi: 30/09/2022
Programa responsable: Qualitat i tecnologia alimentàries
Investigador principal: Xavier Serra Dalmau


Els objectius del projecte són:

  1. Avaluar la distribució de la variabilitat de les característiques de qualitat tecnològica i dels paràmetres d’inducció magnètica multifreqüència dels pernils frescos a les empreses.
  2. Definir cinc categories de qualitat tecnològica per la classificació del pernil fresc en base als paràmetres mesurats.
  3. Validar les categories de qualitat tecnològica del pernil fresc mitjançant l’avaluació de la qualitat del producte final.
  4. Adaptar el sistema de classificació de la qualitat tecnològica del pernil fresc a la realitat de cada empresa elaboradora de pernil cuit.

L’assoliment dels objectius plantejats en aquest projecte permetrà a les empreses disposar d’un sistema de classificació innovador per optimitzar els processos d’elaboració i la qualitat del producte final a partir d’una millor classificació de la matèria primera.

Entitats finançadores:

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.


‘’INNOVACC com a membre no beneficiari no ha tingut cap cost econòmic, no ha imputat despesa i en conseqüència, no és receptor de l’ajut sol·licitat. Només ha realitzat activitats de suport en la difusió del projecte.’’