22-25/11/2022 XX Workshop mètodes ràpids i automatització en microbiologia alimentària

Objectiu:

Ampliar i difondre els coneixements teòrics i pràctics sobre mètodes innovadors per detectar, comptar, aïllar i identificar ràpidament els microorganismes i els seus metabòlits, habituals en els aliments i l’aigua.

Destinats a:

Directors i tècnics d’indústries, consultories i laboratoris agroalimentaris, i d’altres sectors (microbiològic, biotecnològic, clínic, farmacèutic, cosmètic, químic, mediambiental, etc.); inspectors i la resta de personal de l’administració; estudiants de grau i postgrau, personal tècnic i professors universitaris; personal d’altres centres de recerca; etc.

Més informació